Laukiama pretendentų vadovauti Maironio lietuvių literatūros muziejui

0
Laukiama pretendentų vadovauti Maironio lietuvių literatūros muziejui
Share

2024-03-27

Kultūros ministerija paskelbė konkursą eiti Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktoriaus pareigas.

„Vienas pagrindinių vadovo sau ir muziejaus kolektyvui keliamų uždavinių – kaip toliau turiningai ir patraukliai pristatyti visuomenei lietuvių raštijos ir literatūros vertybes. Tam reikalingos išsamios profesinės žinios, gebėjimai, patirtis ir lyderystė kurti atvirą kultūrinio ir socialinio dialogo erdvę, ugdyti kūrybiškumą ir bendruomeniškumą“, – sako kultūros viceministras Rimantas Mikaitis.

Maironio lietuvių literatūros muziejus – poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio namuose bei kituose savo ekspoziciniuose padaliniuose lietuvių raštijos ir literatūros vertybes, Lietuvos rašytojų kūrybinį ir memorialinį palikimą pristatantis muziejus, savo veikla ženkliai prisidedantis prie visuomenės istorinės ir kultūrinės savimonės ugdymo, nacionalinio tapatumo puoselėjimo.

Pretendentų prašymai dalyvauti konkurse priimami iki 2024 m. balandžio 10 d. įskaitytinai.

Plačiau apie konkursą – informaciniame buklete.

Arvydo Čiukšio nuotrauka