Kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius: kūrybinių industrijų plėtra spartina bendrą šalių pažangą

0
Kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius: kūrybinių industrijų plėtra spartina bendrą šalių pažangą
Share

Kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius balandžio 11–12 d. su darbo vizitu lankėsi Nyderlanduose.

Amsterdamo ir Roterdamo kultūros, meno ir akademinėse įstaigose viceministras susipažino su kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektoriaus vystymo strategijomis, programomis, finansavimo mechanizmais bei įrankiais, įvairių organizacijų veiklos modeliais, skirtingomis bendruomenių kultūros iniciatyvomis.

„Vis didesnę pažangių valstybių ekonomikos dalį sudaro kultūros ir kūrybinės industrijos, susijusios su menais, dizainu, architektūra, medijomis. KKI veikia ekonomikos sistemą ne vien per pagrindinius ekonomikos rodiklius, bet ir netiesiogiai: sektoriaus ugdomas kūrybingumas, novatoriškumas bei inovacijos skatina ne tik jo paties plėtrą, bet ir prisideda prie kitų sektorių augimo. Nyderlandų sukaupta patirtis gali būti panaudota ir Lietuvoje“, – teigia V. Gasparavičius.

KKI yra tarp prioritetinių ekonomikos sričių Nyderlanduose, daug dėmesio skiriama jaunimo kūrybiniams įgūdžiams skatinti, pripažįstama sektoriaus įtaka žiedinei ekonomikai, socialiniams iššūkiams (jaunimo nedarbas, visuomenės senėjimas, emocinė sveikata ir kita) spręsti.

Viceministras taip pat susipažino su Nyderlandų patirtimi panaudojant kūrybines industrijas miestų, kvartalų regeneravimo projektams, besivystančia  ArtTech / CreaTech ekosistema.

Amsterdamo universitete V. Gasparavičius skaitė paskaitą „Kultūros politika karo metu“, dalyvavo diskusijoje su studentais. Savo pranešime viceministras akcentavo kultūros kaip švelniosios galios įtaką karo metu, aptarė propagandos ir melagingų naratyvų atpažinimo svarbą stiprinant visuomenės atsparumą karo akivaizdoje, Ukrainos kultūros palaikymo reikšmę.

Kultūros viceministro V. Gasparavičiaus vizitas organizuotas padedant Lietuvos Respublikos ambasadai Nyderlanduose.