Keičiamas įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ teisinis statusas

0
Keičiamas įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ teisinis statusas
Share

Vykdant Vyriausybės programą ir jos nuostatų įgyvendinimo planą atnaujintas valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planas bei numatytas valstybės įmonių pertvarkymas į kitos teisinės formos juridinius asmenis. 

Siekiant šio tikslo, valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (IID), kodas 110069451, nuo 2024 m. sausio 1 d. bus pertvarkyta į viešąją įstaigą. IID pertvarkymo pagrindas – Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 1K-320 . 

Pertvarkomas IID teisinis statusas neturės įtakos įmonės pagrindinei veiklai. IID ir toliau įgyvendins valstybės politiką indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo srityje, siekiant indėlininkų ir investuotojų apsaugos, finansų sistemos stabilumo ir saugumo stiprinimo, draudžiant indėlininkų indėlius, įsipareigojimus investuotojams ir administruojant Indėlių draudimo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo ir Pertvarkymo fondus. IID teisinio statuso pakeitimas taip pat neturės įtakos ir IID vykdomoms funkcijoms. 

Duomenys apie įmonę saugomi Juridinių asmenų registre.