Inovacijų agentūra sieks spartesnio aukštos pridėtinės vertės ekonomikos augimo

0
Inovacijų agentūra sieks spartesnio aukštos pridėtinės vertės ekonomikos augimo
Share

Inovacijų agentūrai keliamas ambicingas tikslas iki 2025 metų transformuoti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką ir suformuluota ilgalaikė vizija iki 2030 metų išvystyti globaliai stiprią Lietuvos inovacijų ekosistemą. Tai numatyta ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės patvirtintoje 2023 – 2025 m. laikotarpio Inovacijų agentūros veiklos strategijoje.

„Lietuva turi visus dėmenis per artimiausius metus sugeneruoti esminį proveržį inovacijų srityje, bet tam reikės, pirma, tolimesnių investicijų į inovacijų skatinimą, antra, sklandaus bendradarbiavimo tarp ministerijų ir mokslo bei verslo, trečia, Inovacijų agentūros tolimesnio stiprinimo. Esu įsitikinusi, kad ši strategija padės tą pasiekti. Stipri valstybė neįsivaizduojama be stiprios ekonomikos, ekonomika transformuotis gali per inovacijas ir tarptautiškumą, mūsų ambicija pagrįsta konkrečiais darbais ir planais“, – sako Aušrinė Armonaitė, ekonomikos ir inovacijų ministrė.

Siekiant kryptingo pokyčio Inovacijų agentūros strategija kurta atsižvelgiant į tarptautinius ir nacionalinius planavimo dokumentus tokius kaip Jungtinių Tautų (JT) Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030, 2021 – 2027 m. ES fondų investicijų programa Lietuvai, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, valstybės pažangos strategija „Lietuva 2050“ ir kt.

„Lietuvos pažangos strategija 2050 brėžia viziją ateičiai – Lietuva, kurianti ir eksportuojanti pasaulinio lygio žinias bei inovacijas, užimanti kertines pozicijas globaliose vertės grandinėse. Neįmanoma sukurti klestinčios valstybės neturint globaliai konkurencingos inovacijų sistemos ir globaliai mąstančio ir veikiančio verslo. Technologijų pasaulyje juda tektoninės plokštės, vyksta kova dėl technologijų ir jų kūrėjų, todėl svarbu būti strategiškiems vystant proveržio sritis ir greitiems pasinaudojant galimybėmis. Labai svarbu sukurti Lietuvoje ne tik konkurencingą inovacijų ekosistemą, bet ir erdvę eksperimentavimui. Inovacijos turi tapti realus prioritetas visose valstybės politikos srityse“, – sako Agnė Paliokaitė, Inovacijų agentūros Valdybos pirmininkė, Inovacijų politikos ekspertė, Valstybės pažangos tarybos narė.  

Kartu su valdyba ir agentūros vadovais rengta Inovacijų agentūros strategija ir jos misija – auginti pasauliniu mastu konkurencingą verslą – atliepia šiuos poreikius. „Strategijoje užkoduoti svarbūs pokyčiai: įgyvendinti proveržio sričių akseleravimo instrumentus, kurti proveržio technologijų smėlio dėžes, užtikrinti sinergijas tarp esamų paslaugų ir instrumentų (inovacijų, eksporto, tarptautiškumo), siūlant verslui paslaugų paketą „vienio langelio“ principu, kad poveikis būtų didžiausias. Galiausiai, norint įgyvendinti pokyčius, turime būti kryptingi, nuoseklūs ir mokytis iš geriausių“, – pabrėžia A. Paliokaitė.  

Kryptingas veikimas įtraukiant suinteresuotas šalis – Inovacijų agentūros strategijos kertinė ašis. „Tiek strategiją kūrėme įtraukdami kuo daugiau suinteresuotų šalių (darbuotojai, klientai, valdyba, steigėjas), tiek ją įgyvendindami neapsiesime be pokyčio bendrakūrėjų. Savo klientus – verslą – matome kaip labai svarbų partnerį, su kuriuo turime turėti bendrus tikslus, siekiame užtikrinti kokybišką kliento kelionę ir mažinti administracinę naštą. Atlikę klientų ir darbuotojų pasitenkinimo tyrimus, mes geriau supratome savo stiprybes ir silpnybes, dabar turime duomenimis pagrįstas išvadas, rekomendacijas ir galime veikti kryptingai“, – sako Romualda Stragienė, Inovacijų agentūros direktorė.  

Pasak Inovacijų agentūros direktorės, visi strategijoje numatyti tikslai ir uždaviniai turi savo rodiklius, atlikta išsami dabartinės situacijos analizė, numatyta stebėsenos sistema, kas leis matuoti strategijos įgyvendinimo progresą. „Mūsų didžiausias iššūkis yra laikytis strateginių krypčių ir nepamesti kelio dėl takelio. Kad ir kaip norėtųsi išspręsti visus Lietuvos klausimus, nuo šiol turime savo prioritetus ir aiškią viziją“, – pažymi R. Stragienė.

Susipažinti su Inovacijų agentūros veiklos strategija 2023 – 2025 galite čia.