Glaudus bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis naudingas ir pareigūnams, ir šių įstaigų darbuotojams

0
Glaudus bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis naudingas ir pareigūnams, ir šių įstaigų darbuotojams
Share

Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kartu su Vilniaus miesto savivaldybe surengė  civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymus Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams. Mokymų dalyvius įžanginiu žodžiu pasveikino Vilniaus PGV Civilinės saugos skyriaus viršininkas Donatas Gurevičius. Jis pažymėjo, kad glaudus abipusis bendradarbiavimas su įstaigomis yra labai svarbus ir naudingas, siekiant sėkmingai vykdyti prevencinę veiklą gaisrų ir civilinės saugos srityje.

Vilniaus PGV Valstybinės priešgaisrinė priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Irma Meškauskaitė apžvelgė gaisrų statistiką Vilniaus mieste, įvardijo dažnai besikartojančius priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimus švietimo įstaigose. Daug dėmesio buvo skirta ir darbuotojų mokymams, kaip pasirengti galimiems ekstremaliesiems įvykiams, ekstremaliosioms situacijoms, kurios gali susidaryti savivaldybės bei šalies mastu.

Civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Pučkytė įvardijo galimas grėsmes, pasirengimo joms būdus ir veiksmus jų metu. Mokymų dalyviai apžiūrėjo išvykimo krepšio turinį, patarimus, kaip susikomplektuoti jį, dalijo šio skyriaus vyresnysis specialistas Paulius Rinkevičius. Mokymų metu ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai pateikė daug klausimų dėl civilinės saugos mokymų, pratybų organizavimo darbo vietoje, taip pat dėl darbo gerinimo švietimo įstaigose.

Vilniaus PGV Civilinės saugos skyriaus darbuotojai yra dažni švietimo įstaigų svečiai. Vien tik balandžio ˗ gegužės mėnesiais jie aplankė 40 bendrojo lavinimo mokyklų. Mokymuose dalyvavo beveik 7000 moksleivių.