Finansų viceministras M. Liutvinskas: „Sanglaudos politika turi skirti padidintą dėmesį su agresorėmis besiribojančioms šalims ir regionams“

0
Finansų viceministras M. Liutvinskas: „Sanglaudos politika turi skirti padidintą dėmesį su agresorėmis besiribojančioms šalims ir regionams“
Share

2024-06-18

Finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas dalyvauja birželio 18 d. Liuksemburge vykstančiame Europos Sąjungos (ES) Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje, kurio ašis – strateginiai sanglaudos politikos tikslai po 2027 m. ir sąsajos su platesne strategine ES darbotvarke.

„Šiandien ES susiduria su precedento neturinčiais šokais ir ženkliai suprastėjusia saugumo aplinka kontinente. Sanglaudos politika, kaip pagrindinis ilgalaikis ES investicinis instrumentas, negali ignoruoti pasikeitusios geopolitinės realybės – būtina skirti padidintą dėmesį ES šalims ir regionams, kurie yra prie išorinės sienos ir ribojasi su agresorėmis valstybėmis. Tai neigiamai veikia šių šalių ir regionų ekonominės ir socialinės konvergencijos perspektyvas, todėl Sanglaudos politika turi į tai atsižvelgti ir adaptuoti turimus instrumentus“, – teigia finansų viceministras M. Liutvinskas.

Pasak viceministro, Sanglaudos politika turi įvertinti valstybių narių skirtingas socialines, ekonomines ir ypatingai teritorines realijas bei numatyti pakankamą lankstumą investicijų įgyvendinimui. Be to, Sanglaudos politika prisideda ir prie ES lygmens tikslų siekimo – konvergencija Bendrijos viduje, žalioji ir skaitmeninė transformacijos, ekonominio konkurencingumo stiprinimas. Pabrėžtina, kad siekiant šių tikslų svarbu plėtoti finansines priemones bei sutelkti tiek viešąjį, tiek ir privatų kapitalą.