Finansų ministrė G. Skaistė: „Išaugusių rizikų akivaizdoje ESM vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant euro zonos stabilumą“

0
Finansų ministrė G. Skaistė: „Išaugusių rizikų akivaizdoje ESM vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant euro zonos stabilumą“
Share

Šiandien Vilniuje finansų ministrė Gintarė Skaistė susitiko su naujuoju Europos stabilumo mechanizmo (ESM) vykdomuoju direktoriumi Pierre Gramegna. Susitikimo metu aptarta ESM reforma, taip pat diskutuota apie ESM finansinių instrumentų rolę euro zonos mastu išaugusių rizikų ir neapibrėžtumo kontekste.

„Tikimės, kad ESM Sutartis bus kuo greičiau ratifikuota visų euro zonos šalių ir įgalins ESM prisidėti prie tolesnio ES bankų sektoriaus atsparumo galimiems šokams didinimo. Be to, instituciją matome kaip vieną euro zonos makrofinansinio stabilumo garantų, todėl svarbu užtikrinti, kad ESM instrumentai atitiktų realius šalių poreikius išaugusių rizikų fone“, – teigė finansų ministrė G. Skaistė.

ESM steigimo sutarties pakeitimai buvo suderinti dar 2021 m. pradžioje, siekiant sustiprinti ESM vaidmenį įgyvendinant finansinės paramos programas, taip pat, kad ESM, prireikus, galėtų prisidėti prie ES bankinio sektoriaus stabilumo. Numatyta, kad ESM, prireikus, galėtų suteikti finansavimą Bendrajam pertvarkymo fondui, jeigu pastarajame pritrūktų lėšų susidūrus su rimta krize ES bankų sektoriuje. Tačiau ESM steigimo sutarties pakeitimų ratifikavimo procesas šalyse narėse dar nėra užbaigtas.

P. Gramegna ESM vykdomo direktoriaus pareigas pradėjo eiti nuo 2022 m. gruodžio 1 d. P. Gramegna vizitas Lietuvoje yra dalis jo darbotvarkės siekiant aplankyti visas euro zonos šalis jam tapus naujuoju ESM vadovu.

ESM suteikia finansinę pagalbą euro zonos valstybėms, kurios susiduria su finansavimo problemomis, turinčiomis įtaką visos euro zonos finansiniam stabilumui. Tapdama euro zonos nare, šalis taip pat privalo tapti ESM nare. Lietuva pilnateise ESM nare tapo 2015 m. vasario 3 d. Šiuo metu ESM priklauso 20 euro zonos valstybių.

LR Seimas 2021 m. spalio 19 d. ratifikavo susitarimą, kuriuo iš dalies keičiama ESM steigimo sutartis, ir susitarimą, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo.