Europos Komisija, Baltijos šalys ir Lenkija pasirašė politinę deklaraciją dėl sinchronizacijos 2025 m. vasarį

0
Europos Komisija, Baltijos šalys ir Lenkija pasirašė politinę deklaraciją dėl sinchronizacijos 2025 m. vasarį
Share

2023-12-19

Šiandien ES energetikos komisarė ir už energetiką atsakingi Baltijos šalių bei Lenkijos ministrai pasirašė politinę deklaraciją, kuria patvirtino savo įsipareigojimą iki 2025 m. vasario mėn. sujungti trijų Baltijos valstybių elektros tinklus su kontinentine Europa per Lenkiją. 

Tai pirmas kartas, kai sutarimą dėl ankstesnės sinchronizacijos datą – 2025 m. vasario mėn. – politiniu lygmeniu patvirtina ne tik Baltijos šalys, bet ir Lenkija bei Europos Komisija. 

„Šiandien yra istorinė akimirka, kai pažymime didelę pažangą, padarytą siekiant Estijos, Latvijos ir Lietuvos integracijos į mūsų energijos vidaus rinką, ir atveriame kelią Baltijos šalių sinchronizavimo projekto užbaigimui iki 2025 m. vasario, – sako ES energetikos komisarė Kadri Simson. – Šis projektas suteiks trims Baltijos valstybėms galimybę visiškai kontroliuoti savo elektros tinklus, visiškai integruotis į energijos vidaus rinkas ir sustiprinti regiono energetinį saugumą. Tai dar kartą parodo politinės deklaracijos svarbą ir skubumą tuo metu, kai prie Europos sienų toliau siaučia karas.“

Politinėje deklaracijoje taip pat įsipareigota spartinti vieno svarbiausių Lietuvos ir Lenkijos energetikos infrastruktūros projektų – elektros jungties „Harmony Link“ – įgyvendinimą. „Operatoriams pavesta detaliai išnagrinėti antžeminę jungties alternatyvą vietoj anksčiau planuotos jūrinės jungties. Tikimės, kad ateinančiais metais tai leis priimti galutinius sprendimus dėl projekto įgyvendinimo“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys. 

Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais yra vienas svarbiausių strateginių energetikos projektų, kuriam per pastaruosius 12 metų skirta didelė politinė, techninė ir finansinė ES parama, viršijanti 1,2 mlrd. eurų. 

Trys Baltijos valstybės yra paskutinės likusios ES valstybės narės, kurių elektros tinklų sistema veikia ne europinėje, o sovietinėje BRELL sistemoje.