Energetikos bendrijoms ir mažoms įmonėms suteikta galimybė įsirengti vėjo jėgaines ir pasigaminti elektros savo reikmėms

0
Energetikos bendrijoms ir mažoms įmonėms suteikta galimybė įsirengti vėjo jėgaines ir pasigaminti elektros savo reikmėms
Share

Mažos įmonės ir piliečių energetikos bendrijos maksimaliai pasinaudojo galimybe gauti finansavimą įsirengiant iki 3 MW įrengtosios galios vėjo elektrines. Rugpjūčio 29 d. pasibaigus Lietuvos energetikos agentūros skelbtam kvietimui, pateikta paraiškų įsirengti beveik 100 proc. šiam kvietimui numatytos galios elektrines – iš viso 30 MW.

Per du mėnesius aštuonios labai mažos ir mažos įmonės (LMMĮ) bei dvi piliečių energetinės bendrijos (PEB) pasinaudojo galimybe gauti paramą vėjo elektrinėms įsirengti. 

„Lietuvos energetikos agentūros (LEA) administruojamu Energetikos ministerijos inicijuotu projektu vienu metu pasiekti du svarbūs tikslai: spartinama AEI plėtra ir suteikta unikali galimybė gauti investicinę paramą energetinėms bendrijoms. Ši iniciatyva paskatino šių bendrijų steigimą ir pagyvino jų veiklą. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems kyla sunkumų įsirengti individualias elektrines, gali jungtis į atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas arba piliečių energetines bendrijas, gauti valstybės paramą, įsirengti vėjo arba saulės elektrines savo narių poreikiams tenkinti, o 50 proc. energijos parduoti“, – sako LEA l. e. p. vadovė Agnė Bagočiutė.

Pagal Lietuvos energetikos agentūros skelbtą kvietimą parama skiriama labai mažoms ir mažoms įmonėms bei ūkininkams įsirengti ne didesnes nei 6 MW vėjo jėgaines (parama skiriama iki 3 MW įrengtajai galiai) iki 2026 gegužės 31 d. ir savo reikmėms pasigaminti elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių, turint galimybę parduoti iki 50 proc. pasigamintos energijos. Pareiškėjai rinkosi maksimalios naudojantis teikiama parama galimos įrengti galios jėgaines.

Šiuo projektu parama skiriama gamintojų projektams. Pagal Energetikos ministerijos patvirtintas projektų finansavimo sąlygas buvo sudarytos galimybės pateikti paraiškas dar neturint privalomų Elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus (ESO) ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) leidimų, o juos pateikti vėliau, per 3 mėnesius nuo LEA informavimo apie finansavimo skyrimą projektui.

Vėjo elektrinėms įsirengti pareiškėjams planuota paskirstyti iš viso 18,075 mln. eurų investicinės paramos. Paraiškų gauta 17,02 mln. eurų paramai, kas sudaro apie 94 proc. kvietimui suplanuoto biudžeto. Agentūra atliks gautų paraiškų vertinimą ir priims sprendimus dėl jų finansavimo.

Visą informaciją apie skelbiamus ir planuojamus skelbti kvietimus teikti paraiškas galima rasti svetainėse www.ena.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/ ir www.esinvesticijos.lt.

Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, šių metų viduryje mūsų šalyje veikė beveik 190 vėjo elektrinių (vėjo parkuose ir ne vėjo parkuose), o jų bendra galia sudarė apie 1200 MW. Sprendžiant pagal ketinimų protokolus, per artimiausius kelerius metus turėtų atsirasti dar apie 2 700 MW vėjo elektrinių sausumoje. Pernai per metus, palyginti su 2021-aisiais, vėjo elektrinių galia išaugo 50 proc. ir viršijo 1000 MW ribą.

Finansavimas vėjo elektrinėms sausumoje įrengti skiriamas pagal Energetikos ministerijos inicijuotus ir LEA administruojamą jungtinį projektą „Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje“. Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą  Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.