Daugiau saugiklių azartiniams lošimams žmonių saugumui

0
Daugiau saugiklių azartiniams lošimams žmonių saugumui
Share

Šios dienos posėdyje Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtoms Azartinių lošimų įstatymo (ALĮ) pataisoms, kuriomis siūloma stiprinti lošėjų, ypač probleminių, apsaugą ir taip mažinti neigiamas pasekmes lošėjams, jų artimiesiems ir visuomenei. Įstatymų pakeitimais siūloma įpareigoti lošimų organizatorius vykdyti socialiai atsakingą veiklą, mažinti lošimų patrauklumą ir didinti šio sektoriaus skaidrumą.

Lošimų organizatoriai įstatymu įpareigoti identifikuoti lošėjus, kurie atitinka probleminio lošimo požymius, o nustačius, kad žmogus balansuoja ties probleminio lošimo riba – taikyti intervenciją jo atžvilgiu.

Taip pat įtvirtinama prievolė lošimų organizatoriams užtikrinti, kad lošimo namuose (kazino), automatų, bingo salonuose, totalizatoriaus punktuose būtų kvalifikuotas darbuotojas, kuris, kilus įtarimui, kad lošėjas tampa neatsakingu, kreiptųsi į jį – pasiūlytų atšalimo pertraukėlę ar nutraukti lošimą.

Nuotolinių lošimų organizatoriai įpareigoti turėti sertifikuotą nuotolinių lošimų platformą, kurioje bus nustatytos visų lošėjų tapatybės, jų veiksmai lošiant, įskaitant lošime praleistą laiką ir sumas. Platformoje taip pat bus registruojami lošimų organizatoriaus veiksmai įgyvendinant atsakingo lošimo priemones ir ne rečiau kaip kas 30 dienų perduodami į Lošimų priežiūros tarnybos administruojamą sistemą LAKIS. Tai leis Lošimų priežiūros tarnybai vykdyti efektyvią įstatymų vykdymo kontrolę.

Pastebėtina, kad šiuo metu įstatyme įtvirtintos galimos skirti baudos (maksimali suma 25 000 Eur arba 50000 Eur už pakartotinį pažeidimą) neatgraso lošimų organizatorių nuo pažeidimų darymo dėl nustatytų baudų lubų. Net ir didžiausia galima skirti bauda neatrodo reikšminga lyginant su bendrovių generuojamomis bendrosiomis pajamomis. Didžiausia galima skirti bauda yra lygi bendrovės vienos dienos pajamoms (skaičiuojant nuo visų bendrovių 2023 metų bendrųjų pajamų vidurkio). 

Todėl įstatymo projekte siūloma padidinti baudas ir diferencijuoti pagal pažeidimų pobūdį. Taip pat yra nustatytos lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Už pažeidimus, susijusius su lošimų patalpų, atsiskaitymų už lošimus, lošimo įrenginių reikalavimais ir kitus pažeidimus siūloma nustatyti nuo 2 iki 4 procentų praėjusių kalendorinių metų bendrųjų metinių pajamų baudą.

Už pažeidimus, susijusius su lošėjų apsauga, atsakingu lošimu, leidžiamos skelbti reklamos ir skatinimo dalyvauti lošimuose pažeidimais, taip pat reikalavimų dėl įstatinio kapitalo ir mažiausios pinigų sumos nuotolinių lošimų laimėjimams išmokėti nesilaikymu siūloma nustatyti nuo 3 iki 5 procentų praėjusių kalendorinių metų bendrųjų metinių pajamų.

Už pakartotinus pažeidimus atitinkamai siūloma nustatyti nuo 6 iki 8 ir nuo 8 iki 10 procentų praėjusių kalendorinių metų bendrųjų metinių pajamų baudos dydį.