Baltijos kultūros fondas kviečia teikti paraiškas

0
Baltijos kultūros fondas kviečia teikti paraiškas
Share

2024-01-22

Baltijos kultūros fondas skelbia naują finansavimo konkursą, paraiškos priimamos iki vasario 22 d.

Baltijos kultūros fondo tikslas – skatinti Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą ir stiprinti Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros tarptautiškumą per bendrus kultūros projektus ir renginius. Nuo 2019 m. Baltijos kultūros fondo lėšomis finansuojami jungtiniai Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros projektai, lėšos projektams skiriamos kasmet.

Baltijos kultūros fondas finansuoja profesionalius architektūros, vaizduojamųjų menų, dizaino, literatūros, muzikos, scenos menų, bibliotekų, muziejų, archyvų bei tarpdisciplininius projektus. Rotaciniu principu fondą administruoja nacionaliniai kultūros fondai, keisdamiesi kas trejus metus.

Vadovavimą Baltijos kultūros fondui ir projektų finansavimo administravimą nuo 2022 m. vykdo Latvijos valstybinis kultūros rėmimo fondas.

Baltijos kultūros fondo įstatai, paraiškų teikimo tvarka ir fondo logotipas pateikiami programos tinklalapyje. Fondo darbo kalba yra anglų kalba.