Atnaujinto Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano derinimas su visuomene pratęsiamas dar mėnesiui

0
Atnaujinto Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano derinimas su visuomene pratęsiamas dar mėnesiui
Share

Energetikos ir Aplinkos ministerijų atnaujinto Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. (NEKSVP) projektas derinimui su visuomene pratęsiamas iki rugsėjo 22 d. Dokumentas taip pat papildomai pateiktas konsultacijoms ir su Europos Komisija. Iš visuomenės gautas pastabas ministerijos nagrinės ir atsižvelgs atnaujinant šį dokumentą iki galutinio jo patvirtinimo 2024 m. birželio 30 d.

2021 m. antroje pusėje abi ministerijos inicijavo NEKSVP atnaujinimą. Šiam tikslui buvo įkurtos 5 dekarbonizacijos (transporto, žemės ūkio ir miškininkystės, pramonės, atliekų ir žiedinės ekonomikos bei energetikos) ir 3 energetikos (energijos vartojimo efektyvumo, vidaus rinkos ir mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo) darbo grupės. Darbo grupėse buvo pristatytos ir aptartos esamos priemonės, susitikimų metu socialiniai ir instituciniai partneriai pateikė apie 600 priemonių pasiūlymų. Po atliktos šių priemonių analizės, į papildomų priemonių sąrašą iš viso buvo įtraukta 80 priemonių.

Pasitelkus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir Aplinkos apsaugos agentūros ekspertus, buvo atlikti priemonių modeliavimai. Jų rezultatas – su esamomis ir papildomomis priemonėmis bus pasiektas Lietuvai nustatytas 21 proc. iki 2030 m., lyginant su 2005 m. ŠESD sumažinimo tikslas. Taip pat bus pasiektas 70 proc. atsinaujinančių energijos išteklių bendrame galutiniame energijos suvartojime ir 100 proc. – elektros energijos suvartojime. Apskaičiuota, kad sektorių transformacijai bus skiriama 12 mlrd. viešųjų investicijų.

Atnaujinto NEKSVP projektas birželio–rugpjūčio mėn. buvo pristatytas Energetikos ir Aplinkos ministerijų darbo grupėse. Aktualią informaciją apie NEKSVP atnaujinimą galima rasti čia, o apie dekarbonizacijos procesą „Misija 0“ (skaidres, įrašus, būsimų ir praėjusių susitikimų kalendorių ir pan.) galite rasti portale http://www.klimatokaita.lt/dekarbonizacija. 

Atnaujinto NEKSVP projektas yra teikiamas viešajai konsultacijai per e. pilietis platformą.