2024-aisiais Dainų šventę lydės jos šimtametę tradiciją įprasminantys akcentai

0
2024-aisiais Dainų šventę lydės jos šimtametę tradiciją įprasminantys akcentai
Share

2023-12-20

Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė patvirtino Dainų šventės metų minėjimo 2024 m. veiklos planą. Seimas 2024-uosius yra paskelbęs Dainų šventės metais, šimtmetį mininti Lietuvos dainų šventė „Kad giria žaliuotų“ bus surengta birželio 29–liepos 6 dienomis, o minėjimo plane numatyti renginiai ir veiklos vyks visus metus.

„Dainų šventės metų minėjimo plano veiklomis, jame numatytais renginiais siekiame atskleisti šios tradicijos tęstinumo ir gyvybingumo svarbą, suburti įvairių sričių ir kartų meno kolektyvus, ugdyti visuomenės kūrybines galias, skatinti Lietuvos gyventojų ir pasaulio lietuvių įsitraukimą puoselėjant dainų švenčių tradiciją, stiprinti pasididžiavimą savo kultūra, valstybe“, – sako kultūros viceministras Albinas Vilčinskas.

Pagal Vyriausybės patvirtintą minėjimo planą kitąmet bus surengtas Dainų šventės žygis per Lietuvą, įgyvendintas bendruomeninis projektas „Dainų šventės 100-mečio giria“, ši proga bus įprasminta atminties ženklu Vingio parke, taip pat bus sukurta ir eksponuojama menininko Ray Bartkaus kilnojamoji instaliacija „Dainų šventės sodai“.

LRT sukurs ir transliuos dokumentines apybraižas, radijo pasakojimus, skleis įvairiapusę informaciją apie 2024 m. šimtmetį mininčią dainų šventę „Kad giria žaliuotų“ savo programose ir portale LRT.lt, transliuos Dainų šventės renginius ir rengs reportažus. Taip pat bus transliuojami Dainų šventės metus ir pačią šimtmetį mininčią Dainų šventę pristatantys vaizdo klipai, rengiami šventės tradiciją populiarinantys konkursai.

Plane numatyta išleisti Dariaus Krasausko knygą „Nežinomi dainų šventės faktai“, parengti dainų švenčių tradicijos pažinimui skirtas edukacines programas moksleiviams. Taip pat bus parengta ir eksponuojama kilnojamoji fotografijų ir kitos ikonografinės medžiagos paroda „Dainų šventės 100-mečio takas“, išleista vinilinė plokštelė „1924 m. Dainų diena“,  Dainų šventės 100-mečiui skirti apyvartinių monetų ir pašto ženklų rinkiniai, vykdomos kitos dainų švenčių tradiciją įprasminančios veiklos, rengiamos parodos ir ekskursijos. 

Minėjimo plane taip pat numatyta organizuoti išlydėtuves į 2024 m. Dainų šventę regionuose, kolektyvų – Dainų šventės dalyvių – koncertus, festivalius ir kitus dainų švenčių tradiciją puoselėjančius renginius, surengti regionines šventes, papildančias pagrindinės Dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ programą.

Dainų šventės metų minėjimo 2024 metais planą parengė Kultūros ministerija kartu su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, išanalizavę gautus pasiūlymus iš įvairių institucijų bei organizacijų. Plano projektas buvo pristatytas Vyriausybės komisijai Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir atmintinų metų minėjimo klausimais, plano įgyvendinimą koordinuos Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Irmanto Gelūno / BNS nuotrauka