Atnaujinta Lietuvos bibliotekų taryba pradėjo darbą

0
Atnaujinta Lietuvos bibliotekų taryba pradėjo darbą
Share

Birželio 8 d. surengtas pirmasis naujos kadencijos Lietuvos bibliotekų tarybos posėdis. Jame tarybos pirmininke išrinkta Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos atstovė dr. Lina Šarlauskienė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos  atstovė Jolita Steponaitienė – tarybos pirmininkės pavaduotoja.

Trejų metų kadencijai suformuotoje Lietuvos bibliotekų taryboje taip pat dirba Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros docentas dr. Vincas Grigas, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė dr. Laura Juchnevič, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorė Ingrida Kasperaitienė, Klaipėdos universiteto bibliotekos direktorė Dalia Kašinskienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai Sandra Leknickienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekos vedėja Žaneta Pratusevičienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Edita Urbonavičienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento vyriausioji patarėja dr. Loreta Žadeikaitė.

Lietuvos bibliotekų tarybos pagrindinis uždavinys – teikti Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl kultūros politikos bibliotekų srityje formavimo bei šios politikos įgyvendinimo. Taryba atlieka šias funkcijas:

  • teikia pasiūlymus bibliotekų plėtotės strategijos klausimais;
  • svarsto bibliotekų srities programas, teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo, taip pat dėl bibliotekų veiklą reglamentuojančių teisės aktų rengimo bei tobulinimo;
  • nagrinėja pavienių bibliotekų, bibliotekų tinklų veiklą, bibliotekų sistemos funkcionavimo klausimus;
  • siūlo bibliotekų darbuotojų kandidatūras garbės vardams, premijoms, stipendijoms gauti, teikia pasiūlymus bei išvadas dėl Kultūros ministerijos premijų bei valstybės stipendijų meno ir kultūros kūrėjams bibliotekų srityje skyrimo ir nutraukimo;
  • teikia pasiūlymus dėl bibliotekininkystės specialistų rengimo, tobulinimo bei atestavimo;
  • svarsto kitus klausimus, dėl kurių į tarybą kreipiasi kultūros ministras.

Žygimanto Gedvilos / BNS nuotrauka