Aptartos Europos investicijų banko priemonės, didinančios energijos vartojimo efektyvumą

0
Aptartos Europos investicijų banko priemonės, didinančios energijos vartojimo efektyvumą
Share

Energetikos viceministrė Inga Žilienė dalyvavo Europos investicijų banko organizuojamoje informacinėje sesijoje apie ELENA dotacijų priemonę.

Siekiant sėkmingai įgyvendinti Energijos efektyvumo direktyvos tikslus ir paspartinti viešųjų pastatų atnaujinimo ir gatvių apšvietimo modernizavimo projektus bei pačių projektų įgyvendinimą, 2020 metais Energetikos ministerija ir Europos investicijų bankas pasirašė sutartį dėl ELENA techninės paramos suteikimo ir finansavimo.

ELENA techninė parama buvo skirta centrinės valdžios ir savivaldybių institucijoms, siekiančioms atnaujinti viešuosius pastatus, bei savivaldybių institucijoms, siekiančioms atnaujinti gatvių apšvietimo tinklus.

„Tolimesnė techninė parama ir finansavimas labai svarbūs didinant energijos vartojimo efektyvumą pastatuose. Neefektyvus energijos vartojimas reiškia didesnį poreikį išgauti ir tiekti energiją ir tai didina iškastinio kuro vartojimą, didesnius pagamintus energijos gamybos kiekius ir apkrovas esamiems gamybos šaltiniams bei poreikį statyti naują energetikos infrastruktūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas padeda taupyti gamtinius išteklius ir užtikrinti energijos tiekimą su esama energetikos infrastruktūra“, – sako energetikos viceministrė I. Žilienė.

Patvirtinta nauja Energijos efektyvumo direktyva nustato ambicingesnius tikslus pastatų sektoriuje. Siekiama sumažinti esamų pastatų energijos suvartojimą ir juos padaryti efektyvesniais. Nustatytas įpareigojimas viešiesiems subjektams kasmet sutaupyti 1,9 % suvartojamos energijos, o didėjantys pastatų atnaujinimo standartai įpareigoja kasmet atnaujinti 3 % viešųjų pastatų ploto iki beveik nulinės energijos pastatų, kurių plotas viršija 250 m2 ir kurie yra energetiškai neefektyvūs.

„Didelis energijos vartojimas pastatuose prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, klimato kaitos ir kitų aplinkos problemų. Visi šie elementai skatina pastatų sektorių žengti žingsnį link didesnio energijos efektyvumo, kuris yra būtinas siekiant Europos Sąjungos klimato tikslų. Direktyvos tikslai taip pat turi teigiamą ekonominį poveikį, prisideda prie darbo vietų kūrimo ir inovacijų pastatų sektoriuje“, – sakė viceministrė.

Renginio metu Energijos efektyvumo politikos grupės vadovas Mindaugas Stonkus trumpai pristatė aktualiausius energijos efektyvumo tikslus ir esamą situaciją pastatų sektoriuje bei pasidalijo patirtimi įgyvendinant ELENA LITGOVEN projektą Lietuvoje.  

Europos investicijų banko organizuotame renginyje aptarta, kaip veikia ELENA ilgalaikės priemonės, ir kaip teikti paraiškas dotacijai gauti. ELENA teikia techninę pagalbą plėtojant investicijas į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančią energiją pastatuose, taip pat remiant tvarų miesto transportą.