Akcininko lūkesčių raštas AB „Klaipėdos nafta“: užtikrinti Lietuvos energetinį saugumą ir bendrovės transformaciją

0
Akcininko lūkesčių raštas AB „Klaipėdos nafta“: užtikrinti Lietuvos energetinį saugumą ir bendrovės transformaciją
Share

Energetikos ministerija kovo 6 d. akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ pateikė atnaujintą raštą dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių, susijusių su bendrovės veikla. Lūkesčių rašte keliami trumpojo ir vidutiniojo laikotarpio tikslai bei gairės dėl bendrovės plėtros ilguoju laikotarpiu.

Lūkesčių rašte nurodoma, kad AB „Klaipėdos nafta“ turi užtikrinti ilgalaikę Klaipėdos SGD terminalo veiklą iki 2044 m. ir sklandų suskystintų gamtinių dujų ir naftos terminalų darbą, tinkamas sąlygas valstybės naftos produktų atsargų ilgalaikiam saugojimui, taip pat fizinę ir kibernetinę bendrovės valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugą.

Dokumente skiriamas dėmesys AB „Klaipėdos nafta“ ilgalaikei strategijai, kurios įgyvendinimas leistų užtikrinti nuoseklų bendrovės augimą ir konkurencingumą, veikiant anglies dioksido neišskiriančioje ekonomikoje, prisitaikant prie Europos Sąjungos žaliojo kurso ekonomikos transformacijos. Rašte taip pat akcentuojama, kad AB „Klaipėdos nafta“ turi dalyvauti Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijoje Lietuvai pereinant prie žaliosios energetikos ir siekti įsitvirtinti švarios energijos vertės grandinėse. Nagrinėjant bendrovės plėtros ir augimo kryptis ypatingas dėmesys strategijoje turėtų būti skiriamas veiklos diversifikavimui ir tarptautinei plėtrai.  

Siekiant subalansuoti akcininkų interesus ir visuomenės lūkesčius, AB „Klaipėdos nafta“ ir dukterinių įmonių vadovams keliami ilgalaikiai tikslai turi būti orientuoti į bendrovės valdomų suskystintų gamtinių dujų, naftos ir jos perdirbimo produktų terminalų veiklos patikimumo užtikrinimą, bendrovės transformacijos įgyvendinimą, efektyvumo didinimą, akcininkų grąžos ir kapitalo grąžos didinimą, šiltnamio efektą sukeliančių emisijų mažinimą bei aplinkos apsaugą, darbuotojų saugą, socialinės atsakomybės ir gerosios įmonių valdysenos praktikos gerinimą.

Bendrovei pateiktame lūkesčių rašte tikimasi, kad AB „Klaipėdos nafta“ veiklos pelningumas bus ne mažesnis kaip Vyriausybės nustatytas rodiklis. Vidutinio laikotarpio perspektyvoje AB „Klaipėdos nafta“ turėtų planuoti ne mažesnį kaip 5 mln. eurų metinį dividendų lygį nuo 2026 m., o ilguoju laikotarpiu – įgyvendindama ilgalaikę strategiją – ne mažiau kaip 12 mln. eurų metinių dividendų nuo 2030 m.

Energetikos ministerija yra AB „Klaipėdos nafta“ 72,47 proc. akcijų valdytoja, smulkiesiems investuotojams akcininkams priklauso 27,53 proc. akcijų.
 
Su AB „Klaipėdos nafta“ lūkesčių raštu galima susipažinti čia.

 

„Klaipėdos naftos“ nuotrauka