Vyriausybė suteikė įgaliojimus Kultūros ministerijai dalyvauti steigiant Medijų rėmimo fondą

0
Vyriausybė suteikė įgaliojimus Kultūros ministerijai dalyvauti steigiant Medijų rėmimo fondą
Share

Vyriausybės posėdyje priimtas sprendimas valstybei dalyvauti steigiant viešąją įstaigą Medijų rėmimo fondą, per kurį nuo 2024 metų bus teikiama valstybės parama viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams.

Kultūros ministerijai, kaip vienai iš fondo steigėjų, pavesta atstovauti valstybei ir įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės, turtines ir neturtines teises bei pareigas. Fondui perduodamas valstybei nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 70 tūkst. eurų kaip valstybės įnašas.

„Šiandienis Vyriausybės sprendimas yra dar vienas reikšmingas žingsnis sparčiai vykstančiame Medijų rėmimo fondo steigimo procese. Ilgai laukti medijų rėmimo pokyčiai, kuriems įgyvendinti daug metų pritrūkdavo politinės valios, pagaliau tampa tikrove. Naujoji įstaiga visiškai eliminuos valdžios institucijų įtaką priimant sprendimus dėl projektų finansavimo, užtikrins platesnį žiniasklaidos srities projektų spektrą ir gebės aktyviau spręsti šiandienius žiniasklaidos sektoriui kylančius iššūkius“, – sako kultūros ministras Simonas Kairys.

Trys Medijų rėmimo fondo steigėjai – Kultūros ministerija, Visuomenės informavimo etikos asociacija bei Kultūros periodinių leidinių asociacija – lygiomis dalimis dalyvaus fondo valdyme ir spręs visuotiniam dalininkų susirinkimui priskirtus fondo veiklos ir strateginio valdymo klausimus.

Medijų rėmimo fonde pagrindinė atsakomybė už skirstomą paramą atiteks kolegialiam organui – fondo tarybai. Depolitizuotą, savitvarkos principu grindžiamą tarybą sudarys 10 narių – viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus vienijančių organizacijų atstovų, kurių vieną skirs ir Medijų taryba.

Medijų rėmimo fondas ne tik eliminuos valdžios institucijų įtaką ir labiau įtrauks žiniasklaidos savitvarką priimant sprendimus dėl projektų finansavimo, bet taip pat orientuosis į projektų rezultatus ir poveikį visuomenei, lanksčiau prisitaikys prie medijų sistemos pokyčių, galės remti kur kas didesnį žiniasklaidos subjektų ratą ir įvairesnius jų projektus bei veiklą, skirti stipendijas žurnalistams. Siekiama, kad visa tai sudarytų palankesnes sąlygas žiniasklaidos pliuralizmui, skatintų tiriamąją ir šviečiamąją žurnalistiką, efektyviau spręstų neįgaliųjų informacinio prieinamumo problemas, stiprintų tautinių mažumų kalbomis veikiančią žiniasklaidą.

Medijų rėmimo fondo įsteigimą numato gegužės 1 d. įsigaliojusios Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos.

Juliaus Kalinsko / BNS nuotrauka