VRM kartu su policija stiprina narkotikų prevenciją mokyklose

0
VRM kartu su policija stiprina narkotikų prevenciją mokyklose
Share

Vidaus reikalų ministerija (VRM) telkia policijos, savivaldos ir mokyklų bendruomenių pajėgas narkotinių medžiagų plitimo šalies mokyklose prevencijai. Šiandien vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė kartu su policijos generaliniu komisaru Renatu Požėla pristatė naują informacinę kampaniją, taip pat kitas prevencines priemones, kurios bus įgyvendinamos artimiausiu metu.

„Narkotikų plitimas tarp nepilnamečių – skaudi ir, deja, – vis aktualesnė problema. Akivaizdu, jog turime dar stipriau sutelkti pastangas ir pajėgas, siekiant apsaugoti mūsų vaikus. Teisėsaugos institucijos narkotinių medžiagų prieinamumui ir pasiūlai mažinti skiria prioritetinį dėmesį. Tačiau ne mažiau svarbu yra dirbti su prevencija ir švietimu. Tam reikalingas visų mūsų – institucijų, tarnybų, savivaldybių, mokyklų bendruomenių, visuomenės didžiausias įsitraukimas“, –  teigia A. Bilotaitė.

Šiandien kartu su policija pristatyta jauniems žmonėms skirta informacinė prevencinė priemonė. Socialiniuose tinkluose bus rodomi vaizdo klipai su žinomais visuomenėje žmonėmis – Linu Kleiza, Gabrieliumi Liaudansku-Svaru, Ugne Sipare, raginančiais nevartoti narkotinių medžiagų. Generalinis komisaras pakvietė ir kitus žymius žmones prisidėti prie šios socialinės kampanijos.

Ministrės teigimu, ypatingai neramina narkotikų platinimas internetu, vis išradingesnės narkotikų ir psichotropinių medžiagų platinimo schemos, į kurias įtraukiami patys vaikai. Policijos duomenimis, 2022 m. registruota 150 nepilnamečių, įtariamų padarius nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda, per 8 šių metų mėnesius registruoti 75 tokie atvejai.

VRM ėmėsi lyderystės sprendžiant narkotikų paplitimo tarp nepilnamečių problemą. Dar praėjusiais metais inicijuotos diskusijos su narkotikų kontrolės sistemos dalyviais, skatinant imtis bendrų veiksmų.

VRM inicijuoja Nepilnamečių narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose bandomojo modelio įgyvendinimo projektą. Jo tikslas – sukurti ir patikrinti narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos mokyklose mechanizmą ir taip didinti mokinių saugumą ugdymo įstaigose ir jų prieigose. Projektas būtų įgyvendinamas pasirinktose Vilniaus miesto, Alytaus miesto ir Klaipėdos rajono mokyklose. Planuojama, jog bandomasis projektas startuos š. m. spalio mėnesį.

VRM iniciatyva, policija parengė saugumo rekomendacijas mokykloms, kuriose pateikti pasiūlymai dėl saugumo reikalavimų užtikrinimo ugdymo įstaigose ir jų prieigose. Atsižvelgiant į mokyklos individualią situaciją, taip pat pateiktos gairės egzistuojančių saugumo priemonių tobulinimui. Rekomendacijos parengtos remiantis užsienio gerosios praktikos pavyzdžiais, mokykloms pateikti siūlymai dėl techninių saugumo priemonių užtikrinimo, taip pat siūloma glaudžiai bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis, siekiant stabdyti narkotikų plitimą mokyklose.