Tarptautinėje konferencijoje – dėmesys  žmonių su negalia įtraukimui į pasiruošimą galimoms nelaimėms

0
Tarptautinėje konferencijoje – dėmesys  žmonių su negalia įtraukimui į pasiruošimą galimoms nelaimėms
Share

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, kuri skirta apsaugoti žmones su negalia bei įtraukti juos į nelaimių rizikos mažinimo veiksmus.

Konferencijos tikslas – apžvelgti jau turimą užsienio patirtį, tarptautinius standartus, pristatyti mechanizmus, kaip geriau įtraukti neįgaliųjų bendruomenę ir kitas pažeidžiamas grupes į atsparumo didinimo pastangas vietos ir nacionaliniu lygmeniu.

Pasak ministrės A. Bilotaitės, šiuo metu peržiūrimoje ir gaivinamoje Lietuvos civilinės saugos sistemoje žmonėms su negalia pradėtas skirti  deramas dėmesys.

„Žmonės su negalia turi būti įtraukti į visus pasiruošimo ekstremalioms situacijoms planus ir jiems adaptuotos specialios priemonės, nes tai yra 223 tūkstančiai mūsų šalies žmonių, kuriems nelaimės atveju turi būti suteikta visa būtina valstybės pagalba. Valstybei tekę iššūkiai ir krizės mums priminė, kaip svarbu dirbti išvien. Surėmėme pečius su savivaldybėmis, bendruomenėmis, NVO, o šiemet itin glaudžiai pradėjome dirbti su negalią turinčių žmonių organizacijomis”, – sako ministrė A. Bilotaitė.

Praėjusiais metais Vidaus reikalų ministerija parengė Civilinės saugos koncepciją ir programą, kurioje įtraukti ir žmonės su negalia bei jų poreikiai.

Šių metų pradžioje įsigaliojo naujasis Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas, kuriame atsirado prievolė savivaldybėms suplanuoti pagalbos priemones negalią turintiems žmonėms ekstremalių situacijų atveju, taip pat šiems žmonėms pritaikyti perspėjimo pranešimus, teikti informaciją ir juos šviesti. 

Taip pat, anot A. Bilotaitės, Europos Komisijai Vidaus reikalų ministerija yra pateikusi projekto paraišką, kurios galutinis tikslas – sukurti visapusišką duomenų bazę apie asmenų su negalia poreikius ekstremaliųjų situacijų atveju, kuria naudotųsi valstybės institucijos, savivaldybės, NVO, civilinės saugos pajėgos.

Priedangų įrengimo tvarkoje yra numatyta prievolė savivaldybių merams pažymėti, kurie objektai pritaikyti asmenims su judėjimo ir regos negalia, parenkant priedangas konsultuotis su negalią turinčiųjų atstovais.

Per pastaruosius du dešimtmečius šioje srityje buvo priimta daug naujų tarptautinių standartų, įpareigojančių pereiti nuo nelaimių ir jų poveikio valdymo, prie aktyvaus nelaimių rizikos valdymo ir mažinimo, užtikrinant, visų visuomenės grupių įtraukimą.

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programa, 2020–2030 m. Europos Nelaimių rizikos mažinimo planas, Gairės dėl žmonių su negalia įtraukties į humanitarinę veiklą – svarbūs tarptautiniai dokumentai, kurie papildo šalių nacionalinius teisės aktus ir įpareigoja jas imtis veiksmų nelaimių rizikai mažinti, kad humanitarinėje veikloje pirmenybė būtų teikiama labiausiai pažeidžiamoms grupėms.

Įžvalgomis ir tarptautine praktika konferencijoje šioje srityje dalijosi ekspertai iš Europos negalios forumo, Junginių Tautų Stichinių nelaimių rizikos mažinimo agentūros, kiti tarptautiniai ir nevyriausybinių organizacijų ekspertai, taip pat Ukrainos, Serbijos, Estijos ir Lietuvos savivaldybių atstovai.

Konferencijos organizatoriai – Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF), Europos negalios forumas (EDF), Jungtinių Tautų stichinių nelaimių rizikos mažinimo Europos ir Centrinės Azijos regioninis biuras.