Susisiekimo ministerijai – 105

0
Susisiekimo ministerijai – 105
Share

Šiandien – 105-asis Susisiekimo ministerijos gimtadienis. 

Transportas visada buvo mūsų valstybės ekonomikos stuburas, taip bus ir ateityje. Vienas pagrindinių tikslų –  laisvė judėti: nenuilstamai dedame pastangas, siekdami sudaryti kuo geresnes sąlygas laisvai judėti kasdien, visoje Lietuvoje ir visiems.

Sveikiname visus kolegas ir dėkojame už kiekvieno iš Jūsų indėlį plėtojant ir puoselėjant Lietuvos susisiekimo sektorių!

1918 m. vasario 16 d. atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, lapkričio 11 d. patvirtintas Lietuvos Ministrų kabinetas ir įkurta Susisiekimo ministerija, kuriai ėmė vadovauti aktyvus Lietuvos nepriklausomybės idėjos šalininkas ir įgyvendintojas, teisininkas Martynas Yčas.

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kovo 22 d. suformuota nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir atkurta Susisiekimo ministerija. Nuo pat pirmųjų savarankiškos veiklos dienų daug dėmesio skirta tarptautinių ryšių plėtrai ir teisės sistemai sukurti.