Suformuota nauja Nacionalinės plėtros įstaigos valdyba ir išrinktas vadovas

0
Suformuota nauja Nacionalinės plėtros įstaigos valdyba ir išrinktas vadovas
Share

Šiandien į pirmąjį posėdį susirinkusi naujoji Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) vykdančioji valdyba išsirinko pirmininką, kuris eis ir įstaigos generalinio direktoriaus pareigas – juo tapo strateginio verslo ir finansų valdymo profesionalas Dainius Vilčinskas. Taip užbaigtas dar vienas įstaigos konsolidavimo etapas – suformuota valdyba ir išrinktas naujasis vadovas.

„Naujai suformuota valdyba rūpinsis pagrindinių konsoliduotos Nacionalinės plėtros įstaigos tikslų įgyvendinimu: investuotojų kapitalo pritraukimu, aukštos pridėtinės vertės ekonomikos ir konkurencingumo kūrimu, finansavimo trūkumų užpildymu ir bendradarbiavimu su verslu. Stipri, savarankiška ir politiškai nepriklausoma įmonė užtikrins įvairių finansinių priemonių sinergiją, efektyvų ES paramos panaudojimą – tai leis pritraukti daugiau investicijų į valstybei svarbias veiklos sritis, kurti žalesnę, atsparesnę ir tvaresnę Lietuvą. Pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo funkciją NPĮ leis mūsų šaliai kartu su partneriais aktyviau dalyvauti bendruose Ukrainos atstatymo projektuose“, – sako finansų ministrė Gintarė Skaistė.

INVEGOS stebėtojų taryba atviro konkurso būdu ketverių metų kadencijai atrinko vykdančiosios valdybos narius, kurie eis ir konkrečių funkcijų vadovų pareigas.

Valdybos narys ir įstaigos vadovas Dainius Vilčinskas bus atsakingas už bendrą įmonės korporatyvinį valdymą, organizacijos transformaciją, vystymą ir skaitmeninimą, Inga Beiliūnienė – už įstaigos veiklos plėtrą, produktų strateginį planavimą, įmonės produktų kūrimą ir valdymą.

Linai Stragauskienei patikėtas finansų valdymas, IT ir veiklos administravimas, o Jonui Kanapeckui – rizikos, atitikties ir kokybės užtikrinimas.

„Mūsų dar laukia kiti labai svarbūs konsolidacijos žingsniai – tai vidinė įmonės pertvarka išlaikant esamus ir pritraukiant naujus savo sričių ekspertus, naujas įmonių grupės prekės ženklo sukūrimas bei vieno langelio principo užtikrinimas pasitelkiant skaitmeninimo sprendimus, ypač didelį dėmesį skiriant vartotojų pasitenkinimo didinimui“, – sako naujasis NPĮ vadovas D. Vilčinskas.

Tarp strateginių NPĮ krypčių numatomas partnerystės su ministerijomis (asignavimo valdytojais) stiprinimas finansinėmis priemonėmis prisidedant prie strateginių tikslų pasiekimo, efektyviai išnaudojant biudžeto, ES struktūrines ir privačias lėšas.

Taip pat – institucinių ir privačių investuotojų kapitalo pritraukimas, kapitalo rinkos plėtra per tvarius ir inovatyvius finansinius instrumentus, aukštos pridėtinės vertės paslaugų ir prekių, konkurencingumo ir atsparios ekonomikos kūrimo skatinimas. Numatoma efektyviai išnaudoti Žaliosios pertvarkos ir skaitmeninimo potencialą, savalaikiai ir tikslingai įgyvendinti naujas finansines priemones.

INVEGOS vadovui, be šiuo metu pavaldžių UAB „Kofinansavimas“, KŪB „Tvariųjų išteklių plėtros skatinimas“ (TIPS) ir UAB Valstybės investicijų valdymo agentūros, bus pavaldus ir Žaliųjų finansų institutas.