Su visuomene aptartas Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projektas

0
Su visuomene aptartas Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projektas
Share

Energetikos ministerija tęsia Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. (NEKSVP) atnaujinimą. Šiandien, rugpjūčio 10 d., vyko jungtinis energetikos darbo grupių susitikimas su socialiniais, ekonominiais partneriais ir kitais suinteresuotais asmenimis, kurio metu visuomenė buvo supažindinta su atliktais darbais, energetikos sektoriaus priemonėmis ir tolimesniais atnaujinto NEKSVP rengimo žingsniais.

„Šiuo susitikimu Energetikos ministerija siekė suburti visus besidominčius plano atnaujinimo procesu, pristatyti apibendrintą turinį ir rezultatus bei informuoti apie tolimesnius žingsnius. Ši Vyriausybė mato ženklią Lietuvos transformaciją energetikos srityje – planuojama, kad 2030 m. 100 proc. visos šalies elektros energijos bus suvartojama iš atsinaujinančių energijos išteklių“, – sakė energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Energetikos ir Aplinkos ministerijų parengtame atnaujintame NEKSVP projekte užfiksuoti ambicingesni klimato ir energetikos tikslai 2030 m. bei priemonės šiems tikslams pasiekti. 

Numatyta vykdyti saulės ir vėjo jėgainių plėtrą bei kurti atsinaujinančių išteklių bendrijas savivaldybėse, pajamas nukreipiant energetinį nepriteklių patiriantiems gyventojams. Taip pat skatinti žaliojo vandenilio gamybą ir panaudojimą bei inovacijas energetikos sektoriuje, investuojant į mokslinius tyrimus. Ir toliau bus siekiama, kad Lietuvos vartotojus energijos ištekliai pasiektų nenutrūkstamai ir už prieinamą kainą, pereinant prie žaliosios energetikos. 

Pasitelkus VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir Aplinkos apsaugos agentūros ekspertus, buvo atlikti priemonių modeliavimai. Jų rezultatas – su esamomis ir papildomomis priemonėmis bus pasiektas Lietuvai nustatytas 21 proc. iki 2030 m., lyginant su 2005 m. ŠESD sumažinimo tikslas. Taip pat bus pasiektas 70 proc. atsinaujinančių energijos išteklių bendrame galutiniame energijos suvartojime ir 100 proc. – elektros energijos suvartojime. Apskaičiuota, kad sektorių transformacijai bus skiriama 12 mlrd. viešųjų investicijų.

Rengiant NEKSVP atnaujinimą, buvo suformuotos 5 dekarbonizacijos (transporto, žemės ūkio ir miškininkystės, pramonės, atliekų ir žiedinės ekonomikos bei energetikos) ir 3 energetikos (energijos vartojimo efektyvumo, vidaus rinkos ir mokslinių tyrimų, inovacijų ir konkurencingumo) darbo grupės. Darbo grupėse buvo pristatytos ir aptartos esamos priemonės. Susitikimų metu socialiniai ir instituciniai partneriai pateikė apie 600 priemonių pasiūlymų. Po atliktos šių priemonių analizės, į papildomų priemonių sąrašą iš viso buvo įtraukta 80 priemonių. 

Galiojantį NEKSVP Lietuva pasitvirtino 2019 m. Pagal Europos Komisijos reikalavimus šį dokumentą privaloma atnaujinti iki 2024 m. birželio 30 d. Šiuo metu parengtas atnaujintas NEKSVP projektas lygiagrečiai pateiktas tiek Europos Komisijai, tiek viešosioms konsultacijoms. Pastabų iš visuomenės laukiama iki rugpjūčio 23 d. 

Aktualią informaciją apie NEKSVP atnaujinimą galima rasti čia, o apie dekarbonizacijos procesą „Misija 0“ čia. Kilus klausimams galima kreiptis el. paštu [email protected] arba [email protected].