Sėkmingai atliktas Lietuvos elektros sistemos izoliuoto darbo bandymas

0
Sėkmingai atliktas Lietuvos elektros sistemos izoliuoto darbo bandymas
Share

Lietuvos elektros perdavimo sistema šeštadienį pirmą kartą veikė visiškai savarankiškai. Sistemos operatorė „Litgrid“ atliko izoliuoto darbo bandymą, kurio metu Lietuvos elektros tinklas buvo atjungtas nuo Rusijos kontroliuojamos IPS / UPS sistemos. Izoliuoto darbo bandymas yra vienas iš svarbiausių pasiruošimo elektros sistemos sinchronizacijai su kontinentine Europa žingsnių.

Šeštadienį nuo 11 iki 21 val. jungtys su IPS / UPS sistema – Latvija, Baltarusija ir Kaliningrado sritimi – buvo atjungtos nuo Lietuvos elektros sistemos, kuri dirbo energetinės salos režimu. Elektros energiją vartotojams tiekė Lietuvoje veikiančios elektrinės, taip pat nuolatinės srovės jungtys su Lenkija ir Švedija.  Elektros sistemos balansą ir dažnį pirmą kartą nepriklausomos šalies istorijoje valdė tik „Litgrid“ dispečeriai.

Bandymui pasibaigus, šiuo metu Lietuvos elektros sistema sklandžiai veikia IPS / UPS sistemoje, kartu su kitomis Baltijos šalimis.

Per pastaruosius metus „Litgrid“ jau atliko du svarbius elektros sistemos bandymus. Pirmą kartą izoliuotas dalies Lietuvos elektros sistemos bandymas buvo sėkmingai atliktas 2020 m., o 2021 m. „Litgrid“ kartu su Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatore PSE atliko avarinės pagalbos su Lenkijos elektros sistema bandymą per išplėstą „LitPol Link“ jungtį. Per šią jungtį bus vykdoma visų Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacija su kontinentinės Europos elektros tinklais.

Lietuvos elektros sistemos izoliuoto darbo bandymas – vienas iš Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektų. Iki šiol jau įgyvendinti 6 sinchronizacijos projektai. Tai 330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimas, 110 kV linijos Pagėgiai–Bitėnai statyba, 330 kV linijos Lietuvos elektrinė–Vilnius rekonstrukcija, „LitPol Link“ jungties išplėtimas, avarinio prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų per sinchroninę jungtį „LitPol Link“ bandymas ir Šiaurės Rytų Lietuvos perdavimo tinklo optimizavimas.

Iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia IPS / UPS sistemoje, kurioje elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. Prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų ir veikimas sinchroniniu režimu su Lenkija, Vokietija ir kitomis kontinentinės Europos valstybėmis bus užtikrintas ne vėliau nei 2025 metais.