Savivaldybių valdomos įmonės racionaliau vartos energiją

0
Savivaldybių valdomos įmonės racionaliau vartos energiją
Share

Pasirašyti pirmieji energijos sutaupymo susitarimai su savivaldybių valdomomis įmonėmis. Energetikos ministerija ir UAB „Šiaulių vandenys“ bei  UAB „Kėdbusas“ sutarė dėl techninių energijos efektyvumo didinimo priemonių diegimo įmonių veikloje. UAB „Šiaulių vandenys“ per  septynerius metus įsipareigojo sutaupyti 3,1 GWh suminės energijos, o UAB Kėdbusas – 5,3 GWh suminės energijos. Abi įmonės per  septynerius metus sutaupys – 8,4 GWh suminės energijos, o tiek elektros energijos pakaktų beveik 2000 Lietuvos namų ūkių aprūpinti šiluma ir vėsuma visus metus, jeigu ji būtų gaminama šilumos siurbliais. 

„Savivaldybių įmonių indėlis energijos efektyvumo didinimo srityje yra būtinas, siekiant nacionalinių klimato neutralumo tikslų. Savivaldoje turime didelį energijos taupymo potencialą, ypatingai viešojo transporto, šilumos tiekimo, vandentvarkos, būsto administravimo srityse, todėl atsakingas savivaldybių įmonių požiūris bei sudaryti energijos sutaupymo susitarimai pagerins viešųjų paslaugų kokybę gyventojams ir tuo pačiu bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenei“, – sako energetikos viceministrė Inga Žilienė.

UAB „Šiaulių vandenys“ vandentvarkos objektuose jau nuo 2012 m. sėkmingai įgyvendina atsinaujinančios energetikos projektus, o sudarytas energijos sutaupymo susitarimas papildomai užtikrins ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą. 

„Vandentvarkos ūkio įrenginiai, ypač nuotekų valykla, yra imlūs elektros energijai. Per metus technologiniams poreikiams bendrovė suvartoja apie 11,6 tūkst. MWh elektros energijos. Prie energijos efektyvumo didinimo tikslų siekio prisidėsime įgyvendindami įvairias technines ir organizacines priemones savo veikloje. Ketiname modernizuoti technologinę įrangą vandenvietėse, vandens ir nuotekų perpumpavimo stotyse, nuotekų valymo įrenginiuose, taip pat planuojame atnaujinti automobilių parką, įsigyjant elektra varomas transporto priemones. Energetinio naudingumo sieksime pirmenybę teikdami ekonomiškai efektyviausioms taupymo priemonėms“, – sako UAB „Šiaulių vandenys“ l. e. p. generalinis direktorius Aurimas Rutkauskas.

UAB „Kėdbusas“, siekdama gerinti paslaugų kokybę bei mažinti bendrovės kaštus, įsipareigojo atnaujinti savo autobusų parką, įsigydama elektra varomas transporto priemones, kurios ne tik vartos mažiau energijos lyginant su dabar eksploatuojamais dyzeliniais autobusais, tačiau ir veiks tyliau bei bus reikšmingai sumažinta oro tarša azoto oksidais ir kietosiomis dalelėmis.

„UAB „Kėdbusas“ nuolat ir nuosekliai ieško galimybių atnaujinti autobusų parką, kad kelionės Kėdainių rajono gyventojams būtų kiek galima patogesnės, pigesnės ir tvaresnės“ – sako l. e. p. direktorius Regimantas Valiauskas. 

Energijos sutaupymo susitarimai su savivaldybių valdomomis įmonėmis – dalis Energetikos ministerijos įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių, kuriomis siekiama per artimiausią dešimtmetį sutaupyti ne mažiau kaip 39,5 TWh galutinės energijos ir taip sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Planuojama, kad 2023 m. ir vėliau dar bus sudaryta ne mažiau kaip 15 tokių susitarimų, o savivaldybių valdomos įmonės kasmet diegs platų spektrą energijos efektyvumo didinimo priemonių ir taip racionaliau vartos energiją.

 

UAB „Šiaulių vandenys“ nuotrauka