Rinkos apklausa dėl anglies dvideginio gavybos ir panaudojimo potencialo

0
Rinkos apklausa dėl anglies dvideginio gavybos ir panaudojimo potencialo
Share

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ planuoja įvertinti biogeninio anglies dvideginio gavybos ir panaudojimo potencialą, todėl atlieka esamos ir potencialios rinkos dalyvių apklausą (NUORODA). Kviečiame išsakyti savo nuomonę dėl galimo biogeninio anglies dvideginio (kitaip vadinamo – „žaliojo“ CO2) gavybos (kitaip vadinamo – „sugaudymo“) ir panaudojimo Lietuvoje. Apklausa taip pat apima iškastinio kuro išmetamo CO2 bei atmosferinio CO2 vertinimą.

Anglies dioksidas (CO2), pagal savo kilmę, skirstomas į tris sritis:

  • Iškastinio kuro išmetamas CO2 – energetikos, cemento, plieno, chemijos pramonės produktų gamybos ir kituose deginimo procesuose, naudojant iškastinį kurą, susidarantis CO2;
  • Biogeninis CO2 – degant biomasei ir jos dariniams išsiskiriantis biogeninės kilmės CO2;
  • Atmosferinis CO2 – tiesiogiai iš atmosferos „sugaudytas“ CO2.

Biogeninis CO2 bus kritiškai svarbus siekiant visos Europos Sąjungos klimatui neutralios ekonomikos bei siekiant dekarbonizuoti pramonės, transporto, energijos gamybos ir kt. sektorius visoje Europoje, įskaitant ir Lietuvą. Iki 2050 m. užsibrėžus pasiekti, kad Europos Sąjunga virstų nuliniu CO2 emisijų išmetančiu šalių bloku, įvairių šalių mokslininkai ir verslo atstovai vykdo gausybę skirtingų bandymų, kur panaudoti sugautą CO2. Viena iš daugiausiai dėmesio sulaukiančių krypčių – sugauto anglies dvideginio panaudojimas sintetinių degalų (sintetinio metano, metanolio ir kt.) gamybai, taip kartu mažinant priklausomybę ir nuo iškastinio kuro.

Biogeninio CO2 rinkos vystymas Lietuvoje prisideda ir prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų, susijusių su įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimu, konkurencingumui, energetiniu saugumui bei šalies verslo dalyvavimui siekiant energetikos pažangos, įgyvendinimo.

Norėdami geriau įvertinti rinkos pažangą, galimą biogeninio CO2 panaudojimo potencialą ir sprendimų bei paslaugų Lietuvos CO2 rinkos dalyviams sukūrimą, „Amber Grid“ kviečia suinteresuotas įmones ir organizacijas užpildyti šį klausimyną (preliminari pildymo trukmė ~ 15 min.)

Apklausos rezultatai padės „Amber Grid“ geriau identifikuoti potencialius CO2 rinkos dalyvius ir jų interesus ir taip pasitarnaus vystant naujas paslaugas bei bus teikiami LR Energetikos ministerijai, siekiant prisidėti prie galimo potencialo Lietuvoje įvertinimo bei laiku formuojamos valstybės politikos energetikos sektoriuje.

Jei esate asociacija / konfederacija, vienijanti kitas įmones/organizacijas, prašome, pasidalinti šiuo klausimynu savo bendruomenėje.

Jei norėtumėte pateikti papildomos informacijos, ar turite klausimų ir / ar pastabų klausimynui, rašykite „Amber Grid“ Energetikos transformacijos centrui, el. paštu [email protected] arba energetikos transformacijos vystymo vadovei Justei Vaigei, el. paštu [email protected]

Jūsų atsakymai laukiami iki š. m. spalio 18 dienos.