Prie VIKSVA jau prisijungė daugiau nei du trečdaliai įstaigų

0
Prie VIKSVA jau prisijungė daugiau nei du trečdaliai įstaigų
Share

Nuo liepos mėnesio prie valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemos (VIKSVA) jungiasi dar 34 biudžetinės įstaigos. Tai reiškia, kad iki metų pabaigos sąskaitas valstybės ižde turės 406 įstaigos, t.y., apie 85 proc. visų biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurios į naująją sistemą turi pereiti pagal Valstybės iždo įstatymą.

Finansų ministerijos sukurta sistema VIKSVA sudaro galimybes centralizuotai valdyti valstybės lėšas, užtikrinant efektyvų jų valdymą, naudojimą, papildomą lėšų kontrolę bei vieningą mokėjimų vykdymą. Biudžetinėms įstaigoms teikiamos sąskaitų atidarymo, tvarkymo, mokėjimo operacijų vykdymo bei kitos elektroninėje bankininkystėje įprastos paslaugos. Tuo tarpu valstybė gali panaudoti laikinai laisvas lėšas, jas investuoti bei mažinti skolinimosi išlaidas.

„Šiame etape prisijungiančios tokios įstaigos kaip nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ su savo valdomais fondais ir finansinėmis priemonėmis, duos papildomą impulsą konsoliduotai valdyti valstybės viešuosius finansus bei tobulinti teikiamas finansines paslaugas“, – sako finansų viceministras Darius Sadeckas.

Tarp besijungiančiųjų nuo liepos mėnesio ir tokios biudžetinės įstaigos kaip Valstybės kontrolė, Generalinė prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, Prezidento kanceliarija, Lietuvos nacionalinis dramos teatras ir kt. (Vyriausybės nutarimą dėl įstaigų valdomų lėšų perkėlimo į valstybės iždą rasite čia).

Kituose etapuose VIKSVA bus plėtojama, apimant įstaigas, turinčias specifinius poreikius bei vykdančias dideles mokėjimų apimtis. Pavyzdžiui, reikšmingą mokėjimų skaičių vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojami fondai. Dėl šios priežasties šių įstaigų lėšas numatoma perkelti paskutiniame etape – 2027 m. Numatoma, kad naująja sistema naudosis apie 470 šiuo metu veikiančių valstybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir fondų.  

VIKSVA pradėjo veikti praėjusių metų birželį. Šiuo metu valstybės ižde atidarytų sąskaitų skaičius  viršija 1800. Nuo veiklos pradžios jau yra įvykdyti išeinantys mokėjimai už 3,3 mlrd. eurų (apie 495 tūkst. mokėjimų), įeinantys – už 2,5 mln. eurų (apie 37 tūkst. mokėjimų).

VIKSVA sistema sukurta siekiant centralizuoti valstybės viešojo sektoriaus finansines paslaugas, suvienodinti procesus, mažinti administracinę naštą bei paslaugų kaštus, gerinti valstybės iždo teikiamų paslaugų kokybę. Pirminiais skaičiavimais vertinta, kad, pasiekus pilną valstybės lėšų konsolidavimą, dėl sumažėjusių valstybės skolinimosi apimčių ir sąnaudų, biudžetinių įstaigų mokėjimų pavedimų bei sąskaitų aptarnavimo išlaidų, kasmet būtų sutaupoma apie 2,6 mln. eurų.

Papildoma informacija:

  • 2023 m. gruodžio mėn. Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas įgyvendino iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemos sukūrimas“, kurio vertė 3,1 mln. eurų (iš jų 2,178 mln. eurų panaudota sistemos diegimui);
  • Vieningos iždo sąskaitos (angl. Single treasury account) principas yra vienas plačiausiai taikomų viešųjų finansų valdymo srityje pažengusių valstybių būdų didinti valstybės piniginių išteklių valdymo efektyvumą – konsoliduoti valstybės lėšų surinkimą ir disponavimą vieningoje sistemoje;
  • Šį principą taiko beveik visos labiausiai pažengusios pasaulyje viešųjų finansų valdyme Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) valstybės narės.
  • Siekiant perimti gerąsias praktikas bei pritaikyti jas valstybės piniginių išteklių valdymui, Lietuvoje buvo analizuojami Europos Sąjungos šalių, tokių kaip Prancūzijos, Švedijos iždo valdymo pavyzdžiai.