Pasirašytas susitarimas įgyvendinti Vilniaus regiono funkcinės zonos strategiją

0
Pasirašytas susitarimas įgyvendinti Vilniaus regiono funkcinės zonos strategiją
Share

2024-06-18

Birželio 18 d. Vilniuje septynių Vilniaus regiono savivaldybių merai pasirašė susitarimą įgyvendinti 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategiją. Savivaldybės susitarė bendradarbiauti planuojant investicijas ir kooperuojant turimus išteklius. Renginyje dalyvavęs vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius pasveikino merus ir savivaldybių atstovus.

Vilniaus regiono funkcinę zoną sudaro Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybės. Funkcinė zona suformuota siekiant veikti bendrai mažinant regiono vidinius ekonominius netolygumus ir teritorijų atskirtį, spręsti viešųjų paslaugų prieinamumo problemas.

Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijoje numatyti veiksmai, kuriais bus investuojama į viešosios turizmo infrastruktūros modernizavimą ir sukūrimą, pritaikant gamtos ir kultūros objektus lankyti, taip pat viešųjų paslaugų kokybės smulkiajam ir vidutiniam verslui gerinimą, formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugų plėtrą. Siekiant užtikrinti integruoto požiūrio įgyvendinimą, bus prisidedama prie atliekų rūšiavimo skatinimo regione, taip įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus. 

Patvirtinusios strategiją savivaldybės sutarė dėl viešųjų švietimo paslaugų teikimo kaimyninių savivaldybių gyventojams, kūrybinių industrijų vystymo, bendrų turizmo rinkodaros, viešinimo veiklų. Bendra investicijų vertė – 81 mln. eurų, iš kurių 43 mln. – Europos Sąjungos fondų lėšos (37 mln. pagal Vidaus reikalų ministerijos, o 6 mln. pagal Aplinkos ministerijos regionines pažangos priemones), 26 mln. – valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos, 12 mln. – savivaldybių biudžetų lėšos.

Pirmąsias finansavimo sutartis planuojama pasirašyti 2024 m. IV ketvirtį.

Vilniaus regioninės plėtros tarybos administracijos informacija