Nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo reforma – finišo tiesiojoje

0
Nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo reforma – finišo tiesiojoje
Share

Šiandien Vyriausybei pritarus – baigtas dar vienas Nacionalinių plėtros įstaigų (NPĮ) konsolidavimo reformos etapas. Vyriausybės nutarimu INVEGA tampa vienintelė finansų įstaiga, turinti NPĮ statusą įgyvendinti skatinamąsias finansines priemones.

„Finansų įstaiga papildys rinką ten, kur identifikuoti rinkos finansavimo trūkumai. Naujasis Nacionalinis plėtros fondas bus tiltas, jungiantis sektorinių ministerijų strateginius tikslus, esamus bei būsimus finansinius šaltinius ir finansų rinkos dalyvius. Tai prisidės prie didesnio ekonomikos finansavimo, kapitalo rinkos plėtros bei investicijų augimo. Naujasis Fondas bus patikimas verslo partneris, telkiantis finansines priemones vienoje vietoje“, – teigia finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Vyriausybės nutarimu INVEGA tampa vienintelė finansų įstaiga, kuriai paliekamas NPĮ statusas. NPĮ statusas suteiks INVEGAI teisę įgyvendinti esamas bei kurti naujas skatinamąsias finansines priemones. Dukterinės įmonės – Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF), UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) ir UAB Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA) – šio NPĮ statuso netenka. Nutarimo nuostatomis užtikrinamas finansinių priemonių tęstinumas bei plėtra ir galimybė pradėti įgyvendinti naujas finansines priemones. Kitas Fondo konsolidavimo reformos etapas – dukterinių įmonių visiškas ar dalinis prijungimas prie INVEGOS vidinio restruktūrizavimo būdu ir naujų valdymo organų suformavimas.

Konsoliduotame Fonde bus sudarytos sąlygos sutelkti įvairius finansavimo šaltinius svarbioms Lietuvos ekonomikos sritims – verslumo skatinimo ir plėtros, inovacijų, atsinaujinančių energijos išteklių, energijos efektyvumo ir kitoms – finansuoti. Nacionalinis plėtros fondas vykdys žaliųjų finansų plėtrą, prisidės prie finansinių paslaugų ir technologijų ekosistemos bei vystys efektyvią valstybės ir privataus sektoriaus partnerystę.

Primename, jog LR Vyriausybės 2022 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1041 „Dėl valstybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įstatinio kapitalo didinimo“ buvo suformuota Nacionalinių plėtros įstaigų grupė, kur motinine įmone tapo uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos (toliau – INVEGA), kitos įmonės (VIPA, VIVA, ŽŪPGF) – jos dukterinėmis įmonėmis.