Lietuvos verslo įmonėms, kurios planuoja didinti energijos vartojimo efektyvumą, dar yra laiko paraiškoms pateikti

0
Lietuvos verslo įmonėms, kurios planuoja didinti energijos vartojimo efektyvumą, dar yra laiko paraiškoms pateikti
Share

Energetikos ministerija primena, kad verslo įmonės iki š. m. liepos 31 d. dar gali kreiptis paramos diegiant aplinkai draugiškas, naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas.

Pagal priemonę parama gali būti teikiama juridiniams asmenims, veikiantiems prekybos, apgyvendinimo, maitinimo, renginių organizavimo, spaudos leidybos, finansinių paslaugų, administravimo, aptarnavimo, kultūros, pašto siuntų, transporto ir kitose veiklose, išskyrus apdirbamojoje gamyboje ir Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančias verslo įmones.

Verslo įmonės gali įsidiegti efektyvesnę apšvietimo, vėdinimo, šildymo, šilumos atgavimo, vėsinimo, šaldymo, automatikos, įrenginių valdymo ir monitoringo ar kitą veikloje naudojamą įrangą, kuri padeda efektyviau naudoti energiją, pakeičia intensyviai energiją naudojančią įrangą ir taip sumažina verslo įmonių išlaidas energijai ir kartu neigiamas klimato kaitos efekto pasekmes.

Finansavimo intensyvumas priklauso nuo įmonės dydžio: skiriama 30 % subsidija didelėms įmonėms, 40 % – vidutinėms įmonėms, 50 % – mažoms ir labai mažoms įmonėms. Taip pat galima gauti iki 30 procentų avansą energijos efektyvumo priemonių diegimui. 

Maksimali subsidijos suma vienai įmonei gali siekti iki 1,5 mln. eurų, o viso projekto įgyvendinimo terminas gali būti iki 18 mėnesių. 

Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų, skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. liepos 31 d.

Paraiškas valstybės subsidijai gauti verslo įmonės gali teikti per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą APVIS, kur skelbiamos ir detalios finansavimo sąlygos.