Lietuvos oro uostai kreipiasi į Nacionalinio saugumo komisiją dėl papildomos Vilniaus ir Palangos oro uostų kuro bazių operatoriaus patikros

0
Lietuvos oro uostai kreipiasi į Nacionalinio saugumo komisiją dėl papildomos Vilniaus ir Palangos oro uostų kuro bazių operatoriaus patikros
Share

Lietuvos oro uostai, paaiškėjus papildomai informacijai, oficialiai kreipėsi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją, kurios prašoma patikrinti ir įvertinti vieno iš sutartinių partnerių – kuro bazių operatoriaus, veikiančio Vilniaus ir Palangos oro uostuose, atitiktį nacionalinio saugumo interesams.

 

Primenama, kad Lietuvos oro uostų degalų tiekimo infrastruktūros (kuro bazių) Vilniaus ir Palangos oro uostuose operatoriumi 2021-ųjų antroje pusėje pradėjo dirbti kompanija „Baltjet“, kurią, kaip antrinę kompaniją, įsteigė konkursą laimėjusi bendrovė „Undoz Ventures Limited“, turinti patirties Rygos ir Talino oro uostuose. Dėl gautos papildomos informacijos prašoma komisijos įvertinti minėtų kompanijų ir jų naudos gavėjų atitiktį saugumo interesams ir pateikti išvadą.

 

Pabrėžiama, kad esamas kuro bazės operatorius degalų į bazes Vilniaus ir Palangos oro uostuose pats negabena, o tik saugo kitų patvirtintų degalų tiekėjų atvežtus degalus.

 

Investuotojai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams gali būti tikrinami pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo atitinkamuose straipsniuose esančias nuostatas. Šalies strateginės svarbos įmonės, turinčios pagrįstą informaciją apie galimą neatitikimą nacionalinio saugumo interesams dėl potencialaus partnerio, gali kreiptis į komisiją tiek prieš pasirašant sutartį, tiek vėliau, t. y. jau gavus papildomos, naujos informacijos.

 

Prieš pasirašant sutartį su minėtu tiekėju buvo atliktas pirminis informacijos patikrinimas. Nenustačius reglamentavime apibrėžtų aplinkybių ar duomenų, kad tokio investuotojo planuojama vykdyti ar vykdoma veikla, arba jo priimami sprendimai gali kelti riziką ar grėsmę nacionalinio saugumo interesams, nebuvo pakankamo pagrindo kreiptis į atsakingas institucijas.

 

Lietuvos oro uostai teigia, kad šiuo metu siekiama patikrinti naujai gautą informaciją tiek dėl minėtų bendrovių, tiek dėl galutinių naudos gavėjų, jų galimų ryšių su kitomis kompanijomis, tiek dėl kitų pasikeitusių aplinkybių. Atsakingoms šalies institucijoms nustačius, kad investuotojo vykdoma veikla arba jo priimami sprendimai gali kelti riziką ar grėsmę nacionalinio saugumo interesams, vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo bei sutarties nuostatomis, sutartis būtų nutraukiama.

 

Vilniaus oro uoste esanti aviacinių degalų bazė yra centrinės infrastruktūros dalis – bet koks į orlaivius tiekiamas kuras privalo būti laikomas ir išduodamas šioje infrastruktūroje, o jo parametrai nuolat tikrinami pagal tarptautinius standartus.

 

Konkurso nuomos sutartyse numatyta, kad kuro bazių nuomininkas kasmet privalo investuoti į Vilniaus ir Palangos degalų saugojimo ir išdavimo infrastruktūrą.

 

Visas kuro bazėse esantis turtas turi būti atnaujinamas bent 2 kartus per veiklos laikotarpį. Nuomos sutartys pasirašytos dešimčiai metų. Reaktyvinių degalų JET-A1 talpa Vilniaus oro uoste siekia 4 000 kubinių metrų, Palangos oro uoste – 300 kubinių metrų, o aviacinio benzino – 25 kubiniai metrai.

 

VĮ Lietuvos oro uostų informacija