Lietuvos, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos ugniagesių gelbėtojų institucijų bendradarbiavimas įtvirtintas Ketinimų protokolu

0
Lietuvos, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos ugniagesių gelbėtojų institucijų bendradarbiavimas įtvirtintas Ketinimų protokolu
Share

Gegužės 29 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Sakartvelo ekstremaliųjų situacijų valdymo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas Zurabas Pavliashvili, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Saulius Greičius ir Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Generalinio ekstremaliųjų situacijų direktorato direktorius Alexandru Oprea pasirašė Ketinimų protokolą, kuriuo siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą gaisrinės saugos, nepaprastųjų situacijų valdymo ir civilinės saugos srityse. Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos pavaduotojas, laikinai einantis vadovo pareigas, Andrii Danyk Ketinimų protokolą pasirašys nuotoliniu būdu.

„Nauji geopolitiniai iššūkiai kelia grėsmes ne tik Lietuvai, bet ir visam regionui. Tikimės, kad ekspertų įžvalgos padės sustiprinti tiek atskirų šalių, tiek viso regiono gyventojų saugumą. Visos trys valstybės žengė didelius žingsnius ir nuo šių metų sausio 1 d. buvo priimtos į Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą. Tai suteikė dar didesnes galimybes teikti savitarpio pagalbą ir padėti likviduojant ekstremaliąsias situacijas. Džiaugiamės mūsų bendru projektu ir tikimės dar glaudesnio bendradarbiavimo ateityje. Visi kartu sieksime saugios ateities,“ – susitikimo metu sakė direktorius S. Greičius.

Ketinimų protokolu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas rengti bendrus mokymus ir keistis patirtimi, daug dėmesio skiriant Europos Sąjungos finansuojamų bendrų projektų rengimui ir įgyvendinimui. Šalys sieks bendradarbiauti keičiantis informacija ir patirtimi nelaimių valdymo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir reagavimo į jas srityse, rengiant bendrus mokymus, seminarus ir pratybas, įgyvendinant bendrus Europos Sąjungos finansuojamus projektus, siekiant stiprinti ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir reagavimo į jas pajėgumus ir kt.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nuo  2023 metų kovo 1 d. kartu su  Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos priešgaisrinėmis tarnybomis sėkmingai vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektą „Bendradarbiavimas priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų srityje siekiant geresnio šalių kandidačių pasirengimo. Safety First!“ (angl. „Cooperation in the field of fire and rescue services for better preparation of candidate countries. Safety First!“), projekto Nr. 2022-K-051.

Šio projekto tikslas – skatinti Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos ugniagesių gelbėtojų institucijų bendradarbiavimą, įvertinti šalių priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos būklę, identifikuoti administravimo problemas ir suteikti metodinę pagalbą tobulinant gelbėjimo ir civilinės saugos tarnybų administracinius gebėjimus, padėti partnerių šalių institucijoms geriau pasirengti integracijai į Europos Sąjungą ir kt.

Įgyvendinant projektą, buvo surengti ekspertų vizitai į partnerių šalis. PAGD atstovai lankėsi į Moldovoje, Sakartvele, yra suplanuotas vizitas į Ukrainą, kur numatyta įvertinti  vietinių priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų situaciją ir pateikti vertinimus bei rekomendacijas. Partnerių šalių atstovai kėlė kvalifikaciją Lietuvoje, dalyvavo mokymuose ir praktiniuose užsiėmimuose, lankė įvairius objektus, susipažino su prevencijos priemonėmis ir reagavimo pajėgumais.

2023 m. liepą Lietuvoje lankėsi Ukrainos delegacija, o lapkričio mėnesį – Moldovos ir Sakartvelo atstovai. Lietuvos atstovai taip pat lankėsi Sakartvele ir Moldovoje.

PAGD siekia užtikrinti nuolatinį ryšį tarp partnerių ir tęsti bendradarbiavimą ateityje, siekiant efektyviai spręsti gelbėjimo ir civilinės saugos iššūkius.