Kultūros ministras S. Kairys: „Kultūra turi būti įtraukta į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkę“

0
Kultūros ministras S. Kairys: „Kultūra turi būti įtraukta į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkę“
Share

Kultūros ministras Simonas Kairys kartu su kitų Europos Sąjungos (ES) šalių kultūros ministrais Kaserese, Ispanijoje, akcentavo, kad kultūrą dera traktuoti kaip esminę ir visuotinę gėrybę bei siekti, kad tai atsispindėtų Jungtinių Tautų (JT) darbotvarkėje.

„Kultūra gerina mūsų gyvenimo kokybę ir didina bendrą tiek atskirų žmonių, tiek bendruomenių gerovę. Sveikatos priežiūra, socialinė globa ir švietimas jau seniai pripažinti visuotinėmis viešosiomis gėrybėmis. Dabar atėjo laikas žengti į priekį. Kultūra yra visuotinė viešoji gėrybė. Mūsų, kultūros ministrų, pareiga – siekti, kad tai būtų patvirtinta ir kad kultūra būtų įtraukta į JT darnaus vystymosi darbotvarkę po 2030 m. kaip atskiras konkretus tikslas“, ­­– kalbėjo S. Kairys neformaliame ES kultūros ministrų susitikime.

Ministras pažymėjo, kad Lietuva šiuo keliu pradėjo sukti 2020 m., kai buvo priimtas dešimties metų Nacionalinis pažangos planas. Kultūrai buvo skirtas atskiras strateginis tikslas, nubrėžtos kultūros ir kitų viešosios politikos sričių sinergijos. Buvo pripažinta pridėtinė kultūros vertė didinant socialinę integraciją, sanglaudą ir konkurencingumą. Kaip pavyzdį S. Kairys paminėjo pradedamą įgyvendinti Socialinio recepto projektą, pagal kurį senjorams, turintiems lengvų nerimo ar depresijos simptomų, suteikiama galimybė lankytis kultūros įstaigose ir taip pagerinti savo psichinę sveikatą.

Kalbėdamas kitoje susitikimo sesijoje, skirtoje darniam kultūros paveldo valdymui, ministras S. Kairys pažymėjo, kad Lietuva renkasi strateginę kryptį daugiau investuoti į kultūros paveldą. Pasak kultūros ministro, didesnis dėmesys šiai sričiai ir geresnis finansavimas atveria duris bendruomenių įtraukimui, dialogui ir sąmoningumui didinti. Europos paveldo ženklas ir UNESCO yra du katalizatoriai, kurie suvienija vietos bendruomenes ir įkvepia žmones mylėti savo paveldą, išsaugoti jį ateities kartoms. Toks pavyzdys – Kauno modernizmas, praėjusią savaitę įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

S. Kairys taip pat akcentavo, kad gyvename bendrų vertybių ir likimo suvienytoje Europoje, todėl vienos šalies kultūros paveldo ir kraštovaizdžio praradimas yra mūsų visų praradimas. „Mums visiems suteikiama galimybė atverti širdis ir ištiesti ranką Ukrainai, kad padėtume ją atstatyti ir atsigauti po Rusijos agresijos. Kultūros infrastruktūros atstatymas turi būti įtrauktas į pagalbos Ukrainai tikslus“, ­­– sakė ministras.

Baigiantis ES kultūros ministrų susitikimui buvo priimta Kasereso deklaracija, remianti tai, kad kultūra būtų priskirta aukščiausiam politikos lygmeniui ir laikoma svarbiausia visuotine gėrybe. Deklaracijoje skelbiama, kad kultūra yra piliečių teisė, kurią saugoti yra valdžios institucijų ir kiekvieno asmens pareiga.

Organizatorių nuotrauka