Knygos meno konkurse dalyvauja per 120 leidinių

0
Knygos meno konkurse dalyvauja per 120 leidinių
Share

Šiemet Knygos meno konkursui knygas pateikė daugiau kaip šešios dešimtys leidėjų – buvo gauta 115 individualių paraiškų, iš viso – 123 leidiniai (keli leidėjai knygas pateikė kaip knygų seriją arba rinkinį). Nors tai nežymiai daugiau nei pernai, leidinių konkrečiose teminėse kategorijose proporcija išliko gana panaši: knygų vaikams kategorijoje pateikti 26 leidiniai, mokslinių, dalykinių knygų, vadovėlių – 20, meno leidinių – 22, meninės ir dokumentinės fotografijos leidinių – 9, bibliofilinių ir eksperimentinių leidinių – 5. Su detaliu knygų sąrašu galima susipažinti čia.

„Nors grožinės literatūros ir eseistikos kategorijoje knygų padaugėjo (nuo 28 leidinių praėjusių metų konkurse iki 33 šiųmetiniame), didžiausia konkurencija tebėra meno leidinių grupėje, kuri apima meno albumus, parodų katalogus, dailėtyrines monografijas, nes tiek šalies muziejai, tiek leidyklos kasmet parengia tikrai išskirtinių, fundamentalių publikacijų. Iš jų apdovanojimui reikia atrinkti tik tris, – taigi komisijos nariams tenka didelė atsakomybė vertinant ir ieškant bendro, apgalvoto sprendimo. Knygos meno konkursas išskirtinis tuo, kad siekia atkreipti visuomenės dėmesį į dizaino sprendimų, tinkamų poligrafinių medžiagų ir kokybiškai atliktos spaudos kuriamą pridėtinę vertę, kitaip tariant, ekspertams atrenkant leidinį apdovanojimui tenka šiek tiek atsiriboti nuo tekstinio ir vaizdinio turinio savaiminės meninės vertės ir dėmesį sutelkti į tai, kaip medžiaga leidinyje yra sutvarkyta ir apipavidalinta, į tipografinę kokybę ir galutinio leidinio estetiką. Manyčiau, kad vertinant meno leidinius šis distancijos išlaikymo klausimas yra sudėtingiausias“, – sako konkurso kuratorė Rūta Lazauskaitė, Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėja.

Konkursas skelbiamas kasmet. Leidiniai, išleisti per vienerius kalendorinius metus, vertinami dviem etapais. Ekspertus į Knygos meno konkursą deleguoja Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus knygrišių gildija, taip pat Lietuvos dizaino, Lietuvos spaustuvininkų bei Lietuvos leidėjų asociacijos, sudaromos dvi komisijos dvejų metų kadencijai. Šių metų sausį kultūros ministro įsakymu patvirtinta nauja Knygos meno konkurso ekspertų praktikų grupė (Vilija Liutkevičienė, Milda Miklaševičiūtė, lekt. Rūta Mozūraitė, pirmininkė – Jurga Želvytė) ir nauja ekspertų komisija (lekt. Ieva Babilaitė-Ibelgauptienė, Elona Marija Ložytė, lekt. Rūta Mozūraitė, doc. dr. Tomas Petreikis,  pirmininkė – prof. Marija Marcelionytė-Paliukė). Atsižvelgiant į šių ekspertų darbą ir antrosios komisijos įvertinimą, bus skiriami Kultūros ministerijos premijos ir diplomai, Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos dailininkų sąjungos apdovanojimai.

Konkurso rezultatai bus paskelbti iki Vilniaus knygų mugės, o laureatai – knygas apipavidalinę dailininkai (dizaineriai), leidėjai ir spaustuvininkai – apdovanojami vasario 25 d. 12 val. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Tradicine tapusi knygų-laureačių ekspozicija Vilniaus knygų mugėje veiks nuo pirmos mugės dienos – vasario 22-osios.

Fondo Stiftung Buchkunst archyvo nuotrauka