Kalbų mokymo organizacijos ir valstybės institucijos tarėsi dėl užsieniečių lietuvių kalbos mokymo

0
Kalbų mokymo organizacijos ir valstybės institucijos tarėsi dėl užsieniečių lietuvių kalbos mokymo
Share

2024-05-31

Kultūros ministerijoje gegužės 30 d. vyko Valstybinės kalbos inspekcijos inicijuotas susitikimas su lietuvių kalbos mokymo kursų organizatoriais. Jame dalyvavo Kultūros ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Užimtumo tarnybos, Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovai. Aptarti iššūkiai, kylantys kalbų mokymo įmonėms bei nevyriausybinėms organizacijoms.

Kalbos inspekcijos patirtis rodo, kad užsieniečiai ir jų darbdaviai nepakankamai išmano savo lingvistines pareigas ir teises. Stinga vienoje vietoje sutelktos informacijos apie nemokamus kalbos kursus karo pabėgėliams ukrainiečiams ir apie mokamus kursus kitiems užsieniečiams, gyvenantiems Lietuvoje.

Susitikime dalyvavę lietuvių kalbos kursų organizatoriai minėjo, kad trūksta kvalifikuotų lietuvių kalbos dėstytojų, mažai metodinių priemonių pasirengti A1 ir A2 lygių lietuvių kalbos egzaminams, reikia daugiau diagnostinių testų pavyzdžių, nepakanka šiuolaikiškų mokymo priemonių, atliepiančių šių dienų besimokančiųjų ir juos mokančių žmonių poreikius bei interesus.

Pasitarimo dalyviai keitėsi mintimis ir pasiūlymais, kaip efektyviau panaudoti kalbos mokymui skirtas valstybės lėšas. Atsakyta į organizacijų atstovų užduotus aktualius klausimus dėl dokumentų tvarkymo, finansavimo kursų trukmės ir kt.

Susitikime nutarta didinti informacijos sklaidą apie lietuvių kalbos mokymosi galimybes Migracijos departamento, mokymo centrų interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose, informacija bus teikiama keliomis kalbomis. Tarptautinės migracijos institucijos priimančiosios šalies kalbos mokėjimą laiko vienu iš svarbiausių sėkmingos integracijos elementų ir pagrindiniu svertu didinant imigrantų savarankiškumo lygį, skatinant socialinę sąveiką ir dalyvavimą šalies visuomeniniame gyvenime.

Kalbos inspekcijos 2024 metų veiklos plane numatyta surengti informavimo ir konsultavimo dėl valstybinės kalbos reikalavimų taikymo Lietuvoje dirbantiems užsieniečiams kampaniją. Tikslas – padėti užsieniečiams ir jų darbdaviams suprasti lingvistines teises ir pareigas, konsultuoti juos apie galimybes mokytis lietuvių kalbos ir informuoti apie jos svarbą Ukrainos karo pabėgėliams integruojantis į Lietuvos visuomenę.

Juliaus Kalinsko / BNS nuotrauka