Įsigalioja piratavimui internete užkardyti skirtos kodeksų pataisos

0
Įsigalioja piratavimui internete užkardyti skirtos kodeksų pataisos
Share

Nuo liepos 1 d. įsigalioja Kultūros ministerijos parengtos ir Seimo priimtos Baudžiamojo bei Administracinių nusižengimų kodeksų pataisos, skirtos stiprinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, mažinti neteisėtą turinio naudojimą, ypač elektroninėje aplinkoje.

Ligšiolinė teisinė bazė, numatanti atsakomybę už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus, buvo nepakankamai pritaikyta elektroninei aplinkai. Neteisėtas kūrinio ar gretutinių teisių objekto viešas paskelbimas internete iki pataisų įsigaliojimo nebuvo Baudžiamojo kodekso 192 straipsnio sudėties dalykas, nors daugiausiai neteisėtas turinys naudojamas internete, todėl pataisomis nustatoma baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą kūrinio ar gretutinių teisių objekto padarymą viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete).

Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis praplečiamos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos funkcijos ir suteikiami įgaliojimai surašyti administracinio nusižengimo protokolą, nustačius administracinį nusižengimą elektroninėje erdvėje pagal kodekso 122 straipsnį. Šis pakeitimas sumažins teisėsaugos institucijų darbo krūvį.

Pataisos turėtų pagerinti sąlygas kultūros ir kūrybinėms industrijoms, o legalaus turinio vartojimas internete – sukurti inovacijoms ir kūrybai palankią ir saugesnę terpę. Kartu turėtų didėti legalių literatūros, mokslo ar meno kūrinių, gretutinių teisių objektų naudotojų skaičius. Esant stipriai intelektinės nuosavybės apsaugai, bus sudarytos palankesnės sąlygos pritraukti inovacijomis grindžiamus verslo modelius, paskatinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų rinką – dėl to didės autorių ir atlikėjų pajamos bei motyvacija.

Baudžiamojo ir Administracinių nusižengimų kodeksų pataisų nuostatos suderintos su kolektyvinių teisių administravimo asociacijomis LATGA, AGATA ir AVAKA, Intelektinės nuosavybės apsaugos centru (INAC).

Juliaus Kalinsko / BNS nuotrauka