Ieškoma Registrų centro vadovo: paraiškoms pateikti liko savaitė

0
Ieškoma Registrų centro vadovo: paraiškoms pateikti liko savaitė
Share

Liko savaitė pateikti paraiškas pagrindinio nacionalinių duomenų tvarkytojo – VĮ Registrų centro – generalinio direktoriaus pareigoms. Pretendentų paraiškų laukiama iki balandžio 11 dienos imtinai.

Būsimam vadovui keliami trejopo pobūdžio tikslai: optimalus organizacijos finansinių srautų valdymas bei sklandus prisiimtų įsipareigojimų ir projektų įgyvendinimas, orientacija į klientų aptarnavimo kokybę bei organizacijos stiprinimas tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje erdvėje.

Tarp kandidatams keliamų reikalavimų – turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bent penkerių metų vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 10 metų.  Kandidatas turi turėti darbo patirties vienoje iš šių sričių: IT, skaitmenizavimo, finansų ir rizikų valdymo, įmonės veiklos strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo, taip pat mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

Visi reikalavimai kandidatams ir pareigybės aprašymas skelbiami Valstybės tarnybos portale.

Registrų centras jau 25 metus tvarko pagrindinius nacionalinius registrus ir informacines sistemas, kuriose kaupiami svarbiausi duomenys apie šalies gyventojus, verslą ir nekilnojamąjį turtą. Šiuo metu jis prižiūri 10 valstybinės reikšmės registrų ir apie 20 informacinių sistemų.

1600 darbuotojų visoje Lietuvoje turintis Registrų centras turi 50 fizinių padalinių, kuriuose kasdien apsilanko apie  2,5 tūkst. klientų.