Finansų viceministras M. Liutvinskas: „ERPB vaidmuo Ukrainoje turi augti“

0
Finansų viceministras M. Liutvinskas: „ERPB vaidmuo Ukrainoje turi augti“
Share

Gegužės 17-19 dienomis finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas dalyvaus Samarkande (Uzbekistanas) vykstančiame Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) metiniame susitikime, kuriame pagrindinis dėmesys bus skiriamas EPRB tolesniam vaidmeniui teikiant paramą Ukrainai, taip pat veiklai neigiamai karo paveiktose šalyse.

Pasaulio banko vertinimu, ilgalaikiai Ukrainos atstatymo poreikiai viršija 400 milijardų eurų, o vien 2023 m. skubiam atstatymui šaliai reikia 14 milijardų eurų. Finansinės paramos greitis ir glaudus Ukrainos partnerių – šalių donorių ir tarptautinių finansų institucijų, tokių kaip ERPB, bendradarbiavimas bei veiklos koordinavimasis šiuo atžvilgiu yra itin svarbus.

„Remiame ERPB veiklą Ukrainoje – bankas specializuojasi dirbant su privačiu sektoriumi, turi ilgametę darbo patirtį šalyje, o tai itin svarbu išlaikant Ukrainos ekonomikos gyvybingumą karo metu bei prisidedant prie šalies atstatymo – tiek artimiausiu laikotarpiu, tiek ir ilgesnėje perspektyvoje. Manome, kad Banko vaidmuo ir investicijos Ukrainoje turi augti, o tam būtina tvirta ERPB akcininkių šalių parama. Turime artimiausiu metu priimti sprendimus, kurie suteiktų tvirtą pagrindą Bankui žengti tolesnius žingsnius padedant Ukrainai“, – pažymi finansų viceministras M. Liutvinskas.

ERPB Valdytojų tarybos metinio susitikimo metu taip pat numatoma priimti sprendimą dėl ERPB veiklos ribotos ir laipsniškos geografinės plėtros.  

„Dabartiniame geopolitiniame kontekste suprantame ERPB strateginį interesą plėsti veiklos apimtis į naujus geografinius regionus už Europos ribų. Visgi būtina užtikrinti, kad plėtra vyktų palaipsniui ir nebūtų vykdoma Ukrainos ir kitų Banko veiklos valstybių sąskaita. Parama Ukrainai turi išlikti esminiu ERPB prioritetu, tam turime mobilizuoti reikalingus resursus, taip pat atitinkamą dėmesį skiriant investicijoms karo neigiamas pasekmes jaučiančiose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje“, –  teigia M. Liutvinskas.

ERPB metinio susitikimo paraštėse viceministras M. Liutvinskas dvišaliu pagrindu susitiks su Jungtinių Amerikos Valstijų, Taivano delegacijomis, ERPB aukščiausiais pareigūnais, su kuriais aptars tiek Banko strateginius ir veiklos klausimus, tiek ERPB investicijų Lietuvoje planus, prisidedant prie šalies ekonomikos žalinimo, energetinio nepriklausomumo stiprinimo ir kapitalo rinkų plėtros.