Energetikos ministerija: nepriklausomi tiekėjai negali diskriminuoti gaminančių vartotojų

0
Energetikos ministerija: nepriklausomi tiekėjai negali diskriminuoti gaminančių vartotojų
Share

2024-03-07

Energetikos ministerija kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą ir Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl nepriklausomų elektros energijos tiekėjų atsisakymo sudaryti sutartis su gaminančiais vartotojais. 

Taip ministerija reaguoja į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, jog nepriklausomi tiekėjai nepratęsia tiekimo sutarčių su gaminančiais vartotojais. 

Elektros energetikos įstatymas numato, jog elektros energetikos sektoriaus veiklos valdymas, reguliavimas, priežiūra ir kontrolė grindžiama nediskriminavimo, skaidrumo ir teisinio tikrumo principais. Įstatymas taip pat draudžia tiekėjams diskriminuoti vartotojus ar jų grupes, sudaromų sutarčių sąlygos turi būti skaidrios, sąžiningos ir nediskriminuojančios. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė sutartyse privalo būti išdėstytos aiškiai ir suprantamai, nenustatant perteklinių reikalavimų, kurie ribotų vartotojų galimybę pasinaudoti teisėmis, tarp jų – teise įsirengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančią elektrinę bei gauti elektros energijos tiekimo paslaugą. Įstatymas taip pat įpareigoja elektros energijos tiekėjus efektyviai ir ekonomiškai vykdyti leidimais reguliuojamą veiklą, nediskriminuoti vartotojų ir kitų rinkos dalyvių, laikytis sąžiningos konkurencijos.

Atsižvelgiant į šias nuostatas, ministerijos vertinimu, nepriklausomi elektros energijos tiekėjai elgiasi neteisėtai ir pažeidžia elektros energetikos įstatymą, kai atsisako sudaryti sutartis su gaminančiais vartotojais ar reikalauja, kad elektros energijos vartotojai įsipareigotų neinvestuoti į nuosavą saulės elektrinę arba nemažinti elektros vartojimo per visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

„Valstybė deda milžiniškas pastangas ir investicijas į valstybės energetinę nepriklausomybę, gyventojų, viešojo sektoriaus ir verslo įmonių energetinį savarankiškumą. Gaminantys vartotojai yra svarbiausias veiksnys, išauginęs vietinės elektros energijos gamybą pastaraisiais metais, todėl tiekėjų atsisakymas sudaryti sutartis su gaminančiais vartotojais ne tik pažeidžia vartotojų teises, bet ir daro žalą valstybės strateginiams tikslams, šiuo atveju – didinti elektros energijos gamybą Lietuvoje“, – sako energetikos ministras Dainius Kreivys, akcentuodamas, jog auganti elektros energijos gamyba Lietuvoje reikšmingai mažina elektros kainas visiems šalies elektros vartotojams.  

Jis taip pat pabrėžia, kad tokia verslo praktika prieštarauja ir nacionalinio saugumo interesams: „Kaip parodė karas Ukrainoje, paskirstyta elektros energijos gamyba vaidina itin svarbų vaidmenį didinant visos šalies elektros energetikos sistemos stabilumą ir atsparumą išorinėms grėsmėms. Valstybė skirdama paramą gaminančių vartotojų plėtrai lygiagrečiai vysto elektros energetikos sistemos lankstumo priemones. Siekiame, kad gaminančių vartotojų plėtra būtų tvari ir prisidėtų prie elektros sistemos stabilumo bei energetinio savarankiškumo užtikrinimo“. 

Gaminančių vartotojų skaičius nuo 2020 m. augo beveik dešimt kartų ir šiuo metu viršija 95 tūkstančius. Bendra jų galia jau viršija 1 GW, kai bendra visos šalies saulės elektrinių galia yra 1,2 GW. 

Gaminančių vartotojų plėtrai Energetikos ministerija per paramos priemones 2021-2023 m. skyrė virš 200 mln. eurų.