EIMIN Seimui teiks projektą dėl patikimumo deklaracijų išdavimo dalyvauti NATO konkursuose patobulinimo

0
EIMIN Seimui teiks projektą dėl patikimumo deklaracijų išdavimo dalyvauti NATO konkursuose patobulinimo
Share

Šiandien Ekonomikos ir inovacijų ministerija teiks Seimui svarstyti Patikimumo deklaracijų išdavimo pagrindų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) konkursuose, įstatymo projektą.  

Juo siekiama patikslinti patikimumo deklaracijų išdavimo pagrindus ir kriterijus, kuriuos turi atitikti juridinis asmuo ir su juridiniu asmeniu susiję fiziniai asmenys, kad šie kriterijai būtų išdėstyti aiškiai ir nedviprasmiškai. Taip pat siekiama įtvirtinti privalomas nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos. 

„Šalies gynybos pramonei NATO konkursai yra galimybė augti. Patikimumo deklaracijų išdavimo pagrindai ir kriterijai dalyvauti šiuose konkursuose turi būti apibrėžti be jokių dviprasmybių, taip užtikrinant, kad juose galėtų dalyvauti kuo daugiau verslų, bet tik tie, kurie nekelia grėsmės nacionaliniam ar NATO saugumui. Tai Lietuvos reputacijos klausimas. Patikimai ir efektyviai – taip turėtų vykti visi procesai gynybos sektoriuje“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Patikimumo deklaracija, kaip dokumentas, kuriuo patvirtinamas juridinio asmens saugumo patikimumas, leidžiantis dalyvauti NATO konkursuose, negali būti išduodamas juridiniams asmenims, kurie yra bendradarbiavę arba palaikę ryšius su užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybomis.  Ji taip pat negali būti išduota juridiniams asmenims, kurių turimi ar praeityje turėti ryšiai su užsienio valstybių institucijomis ar tų valstybių fiziniais arba juridiniais asmenimis kreipimosi metu kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Šiuo projektu taip pat siūloma patikslinti kriterijų, kuris susijęs su tarptautinių sankcijų pažeidimais. Siūloma įtvirtinti, kad patikimumo deklaracija yra išduodama, jei juridinis asmuo ir (ar) su juridiniu asmeniu susiję fiziniai asmenys įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra pripažinti kaltais dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo arba dėl tokio nusikaltimo padarymo teistumas jau yra išnykęs ar panaikintas. Taip pat siūloma įtvirtinti, kad išduodant patikimumo deklaracijas būtų papildomai vertinama, ar juridinis asmuo ir su juridiniu asmeniu susiję fiziniai asmenys įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra pripažinti kaltais už nusikaltimą pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus.

Įstatymo projekto įgyvendinimas turėtų teigiamai atsiliepti gynybos sektoriaus įmonėms ir jų plėtrai, nes valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nebekils abejonių dėl pateikiamų duomenų ir informacijos imties, todėl patikimumo deklaracijos bus išduodamos nustatytais terminais.