Baltarusijos AE saugos problemos nesprendžiamos

0
Baltarusijos AE saugos problemos nesprendžiamos
Share

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) 2023-05-25 išsiųstame laiške Baltarusijos ekstremaliųjų situacijų ministerijai (ESM), kuri Baltarusijoje atlieka branduolinės ir radiacinės saugos reguliuotojo funkcijas, dar kartą paragino stabdyti Baltarusijos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų eksploatavimą ir paleidimą, kol nebus išspręstos visos branduolinės saugos problemos.

Dauguma branduolinės saugos užtikrinimo klausimų iki šiol taip ir nėra išspręsta. VATESI priminė, kad vis dar laukia atsakymų į iškeltus saugos klausimus, susijusius su aikštelės parinkimu ir įvertinimu, Baltarusijos AE tam tikros saugai svarbios įrangos atsparumu seisminiams įvykiams bei didelio komercinio lėktuvo sudužimo poveikiui, streso testų rekomendacijų įgyvendinimu, tikimybiniu saugos vertinimu, gaisro pavojaus vertinimu ir kitomis saugos užtikrinimo problemomis. Taip pat VATESI prašo paaiškinti viešoje erdvėje paskelbtą informaciją dėl 2-ojo energijos bloko reaktoriaus aušinimo kontūro užteršimo organinėmis medžiagomis, 1-ojo energijos bloko antrinio cirkuliacinio kontūro užteršimo radionuklidais, reaktoriaus indo tvirtinimo trūkumų bei nustatytų defektų ir neatliktų darbų. Iš Baltarusijos siekiama gauti informaciją apie nustatytas į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumų ribines vertes. VATESI taip pat ragina ESM ir kitas atsakingas Baltarusijos institucijas paskelbti tarptautinių ekspertų misijų metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimo rezultatus, pateikti papildomą informaciją, kuri reikalinga prognozuoti tikslesnius galimus avarinius išmetimus.

Laiško kopijos perduotos Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA), Europos Komisijai, Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės (ENSREG) ir Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacijos (WENRA) pirmininkams.