Aukščiausio meistriškumo šokėjai bus atleidžiami nuo paskolų naujos profesijos studijoms grąžinimo

0
Aukščiausio meistriškumo šokėjai bus atleidžiami nuo paskolų naujos profesijos studijoms grąžinimo
Share

Vyriausybei patikslinus Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą, aukščiausio meistriškumo šokėjams (baleto, šiuolaikinio šokio kūrėjams) sudaroma galimybė būti atleistiems nuo pagal vieną pirmos pakopos studijų sutartį gautų paskolų grąžinimo.

Taip šokėjams sudaromos galimybės geriau integruotis į darbo rinką baigus karjerą ir renkantis naują profesiją. Tokia galimybė suteikiama aukščiausio meistriškumo šokėjams ir baleto artistams, iš karto po mokyklos baigimo dirbantiems ar dirbusiems Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstaigose.

Numatoma, kad šokėjai atleidžiami nuo pagal vieną pirmosios pakopos studijų sutartį gautų paskolų studijų kainai sumokėti ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ar jų dalies grąžinimo, jei paskolos gavėjas yra aukščiausio meistriškumo šokėjas (baleto, šiuolaikinio šokio kūrėjas), kuris kreipimosi dėl atleidimo nuo paskolos metu turi būti Lietuvos Respublikos pilietis, įstojimo į aukštąją mokyklą metu turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstaigoje ir nebūti baigęs šokėjo karjeros bei būti baigęs pirmosios pakopos studijas, kurioms buvo skirta paskola.

Atsižvelgiant į aukščiausio meistriškumo vertinimo kriterijaus problematiką kultūros sektoriuje, siekiant jį tinkamai ir objektyviai įvertinti, Kultūros ministerija parengs ir patvirtins šio kriterijaus vertinimo metodiką. Šiam kriterijui įvertinti Kultūros ministerija pasitelks savo sudarytą kolegialią, patariamojo balso teisę turinčią Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybą, kuri atlieka eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstaigų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.

Arno Strumilos / BNS nuotrauka