„Amber Grid“ pradeda vandenilio transportavimo veiklą: sieks tapti Lietuvos vandenilio tinklo operatoriumi

0
„Amber Grid“ pradeda vandenilio transportavimo veiklą: sieks tapti Lietuvos vandenilio tinklo operatoriumi
Share

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“, prisidėdamas prie tvarios Lietuvos kūrimo, pradeda vandenilio transportavimo veiklą, vysto su vandeniliu susijusius projektus ir siekia tapti Lietuvos vandenilio infrastruktūros operatoriumi. Tai leis laiku integruotis į šiuo metu kuriamą Europos žaliojo vandenilio transportavimo tinklą.

„Žengiame į naują veiklos etapą: greta gamtinių dujų ir biometano perdavimo magistraliniais dujotiekiais „Amber Grid“ užsiims ir žaliojo vandenilio transportavimo veikla, tai yra ims vystyti atskirą grynojo vandenilio transportavimo tinklą. Tai sudarys sąlygas ilgainiui įgyti vandenilio operatoriaus licenciją ir tapti Europos vandenilio tinklo dalimi. Jau dabar žaliasis vandenilis matomas kaip reikšmingas ateities energijos šaltinis. Lietuvai kartu su Europa siekiant bendro tikslo iki 2050 metų energiją gaminti tik iš atsinaujinančių energijos išteklių, svarbūs visų energetikos sektoriaus dalyvių veiksmai, įgalinantys žaliąją transformaciją“, – sako „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.  

Ateityje iš atsinaujinančios elektros energijos pagamintas vandenilis ir jo produktai – sintetinės dujos bei  degalai taps vienu iš esminių dekarbonizacijos elementų pramonės, transporto ir energetikos sektoriuose. Tai leis reikšmingai sumažinti iškastinio kuro naudojimą ir aplinkos taršą. Planuojama, kad vandenilis ir jo išvestiniai produktai bus naudojami trąšų gamyboje, naftos produktų perdirbime, metalo pramonėje, transporte, lanksčiai elektros gamybai ir kitose sferose. Vandenilis, gaminamas atsinaujinančiąja elektra skaidant vandenį į vandenilio ir deguonies molekules, bus svarbus ir ilgalaikiam atsinaujinančios energijos, pagamintos iš saulės ir vėjo saugojimui bei elektros sistemos balansavimui.

Siekdamas greitesnio vandenilio transportavimo veiklų išvystymo, „Amber Grid“ įsteigė Energetikos transformacijos centrą. Jo specialistai atsakingi už vandenilio dujų transportavimo tinklo ir rinkos vystymą, esamos dujų perdavimo sistemos pritaikymą dujų ir vandenilio mišinio transportavimui. Taip pat jie užtikrins žaliųjų dujų kilmės garantijų registro vystymą, reikiamų energetikos transformaciją įgalinančių partnerysčių kūrimą.

„Energetikos transformacijos centras atsakingas už techninių konsultacijų teikimą, žaliųjų dujų dokumentavimo ir atsekamumo pagal kilmės garantijas užtikrinimą, pilotinių ir kitų projektų vykdymą, tyrimus, būtinas investicijas. Jau dabar bendradarbiaujame su tarptautiniais partneriais tam, kad vandenilio tinklai būtų sukurti ir sujungti Europos mastu, o kaimynines valstybes jungtų vandenilio koridorius“, – teigia „Amber Grid“ Energetikos transformacijos centro vadovas Danas Janulionis. 

Centro veiklos užduotyse – bendravimas su potencialiais žaliojo vandenilio gamintojais ir vartotojais bei kitomis suinteresuotomis šalimis, infrastruktūros projektų vystymas, techninių uždavinių sprendimas, dalyvavimas vandenilio slėnių kūrime. Centras taip pat planuoja vykdyti tyrimus, susijusius su vandenilio gamybos iš atsinaujinančios elektros, kurių sprendiniai leistų užtikrinti elektros energijos sistemos lankstumą ir teikti kitas paslaugas elektros sektoriui. Taip pat planuojama vykdyti studijas, siekiant išanalizuoti sintetinių dujų ir sintetinių degalų gamybos iš vandenilio ir anglies dvideginio galimybes ir perspektyvas. 

 

„Amber Grid“ informacija