VRM prioritetai naujajame politiniame sezone – gyventojų saugumas ir pareigūnų motyvacija

0
VRM prioritetai naujajame politiniame sezone – gyventojų saugumas ir pareigūnų motyvacija
Share

Kitą savaitę prasidedančiai Seimo rudens sesijai Vidaus reikalų ministerija (VRM) yra parengusi svarbių įstatymų pataisų projektų. Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės teigimu, didžiausias dėmesys naujajame politiniame sezone bus skiriamas civilinės saugos, viešojo saugumo stiprinimui, pareigūnų motyvacijos didinimui.

„VRM atsakomybių sritis labai plati. Tačiau svarbiausia – šalies gyventojų saugumas. Tam reikalingi profesionalūs pareigūnai, nemažiau svarbu ir  ekstremaliose situacijose žinanti kaip elgtis visuomenė. Todėl didžiausios VRM pastangos artimiausiu metu bus sutelktos pareigūnų parengčiai ir aprūpinimui bei civilinės saugos stiprinimui“, – pabrėžia vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Stiprinant civilinę saugą Seimo rudens sesijai bus pateikta Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros  programa, kurioje bus įtvirtinti civilinės saugos prioritetai.

Kartu su savivaldybėmis toliau bus vykdoma priedangų tinklo plėtra. Šiuo metu jau paženklintos 2528 priedangos, parengti reikalavimai jų įrengimui. Taip pat derinama priedangų įrengimo tvarka  naujos statybos pastatuose bei svarstoma  galimybė priedangoms  pritaikyti renovuojamų daugiabučių rūsius.

Šiemet numatomas ir 83 už civilinę saugą atsakingų parengties pareigūnų startas šalies savivaldybėse ir kitose institucijose bei jų rengimo programa Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) ugniagesių mokykloje.

Ruošiantis galimai avarijai Astravo atominėje elektrinėje (AE), šį rudenį vyks daugiafunkcinės pratybos ir bus iš naujo peržiūrėtas Pasirengimo galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Astravo AE planas, sparčiau modernizuojama gyventojų perspėjimo sistema.

Ir toliau vienu svarbiausių prioritetų išliks visuomenės švietimas ir pasirengimas ekstremalioms situacijoms. Bendradarbiaujant su vietos bendruomenių, negalią turinčių žmonių, jaunimo ir pagyvenusių žmonių organizacijomis, katalikų bažnyčia, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokyklomis, nacionaline ir regionine žiniasklaida bus tęsiama informacinė civilinės saugos kampanija „Esame komanda – turime planą“. Taip pat nuolat atnaujinama informacinė svetainė LT72.lt.

Užtikrinant viešąjį saugumą ir rimtį bei mažinant nusikalstamumą, siūloma didinti pareigūnų motyvaciją ir tobulinti jų darbo užmokesčio sistemą, numatyti priemones, kurios padės pritraukti į tarnybą daugiau pareigūnų. Seimo Rudens sesijai bus teikiamos tai numatančios Vidaus tarnybos statuto pataisos.

Taip pat numatoma sustiprinti Viešojo saugumo tarnybos (VST) pajėgumus bei gebėjimus. Siūloma VST  integruoti į Lietuvos policiją kaip specializuotą policijos padalinį, kuris išliks šalies ginkluotųjų pajėgų dalimi ir vykdys gynybos plane jai numatytas užduotis. Tam reikalingos Policijos įstatymo pataisos jau registruotos Seime. Taip pat svarstoma galimybė, kad ginkluotųjų pajėgų dalimi galėtų tapti ir kiti specializuoti policijos padaliniai.

Įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programą, didelis dėmesys bus skiriamas kovai su narkotikų paplitimu mokyklose. Ieškant nacionalinių sprendimų, keliose šalies savivaldybėse planuojami bandomieji prevenciniai projektai. Taip pat parengtos informacinės priemonės ir saugios aplinkos užtikrinimo rekomendacijos visoms šalies mokykloms. Prevencinis dėmesys bus skiriamas ir seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus. 

Seimo rudens sesijai bus teikiamos ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisos.

Stiprinant gaisrų prevenciją atnaujintas Gaisrų prevencijos veiksmų planas. Taip pat bus tęsiama PAGD pertvarka. Įvertinus teigiamus bandomojo projekto Radviliškyje rezultatus, bandomasis savivaldybių ir PAGD ugniagesių pajėgų sujungimo projektas startuos dar dvejose – Molėtų ir Druskininkų savivaldybėse. Šiemet bus siūlomi pokyčiai ir dėl vieningos ugniagesių rengimo sistemos.

Stiprinant valstybės sienos apsaugą ir valdant neteisėtos migracijos srautus, planuojama VSAT struktūrinė pertvarka – bus įkurta atskira Pakrančių apsaugos rinktinė. Taip pat numatoma didinti pareigūnų skaičių prie žaliosios sienos, įrengti patrulio taką ir fizinį barjerą pelkėtose vietovėse, užtikrinti karinį pasieniečių aprūpinimo standartą.  

Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją ir nacionalinio saugumo interesus, bus stiprinama iš Lietuvai nedraugiškų šalių atvykstančių asmenų kontrolė.

Ruošiantis galimiems neteisėtos migracijos iššūkiams, Seimui pateiktos įstatymo dėl Užsieniečių teisinės padėties (UTPĮ) pataisos. Jose numatoma migrantų priėmimo ir apgyvendinimo sistemos pertvarka, šias funkcijas perduodant Pabėgėlių priėmimo centro pagrindu įkurtai agentūrai. Taip pat  Seimui pateiktos UTPĮ pataisos, kuriomis patikslintos Konstitucijai prieštaraujančios įstatymo nuostatos ir numatytas individualus kiekvieno prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo atvejo įvertinimas.

VRM toliau sieks, kad ES migracijos politikoje ir teisėje atsirastų migrantų instrumentalizavimo  problemai spręsti skirtos priemonės.  

Gerinant viešąjį valdymą bus vykdomas Valstybės tarnybos pertvarkos II etapas, kuriuo siekiama suvienodinti statutinių pareigūnų, prokurorų, viešojo valdymo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio sistemas. Planuojamas biudžetinių ir viešųjų įstaigų valdysenos tobulinimas, Vietos savivaldos įstatymo korekcijos bei  Regionų plėtros įstatymo peržiūra pagal Vyriausybės programą.

Taip pat laukia valstybinės įmonės „Regitra“ pertvarka į akcinę bendrovę, užtikrinant valdymo depolitizavimą, veiklos skaidrumą ir efektyvumą – tai numatančios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos jau registruotos Seime.   

VRM didelį dėmesį skirs ir tarptautiniam bendradarbiavimui civilinės saugos, teisėsaugos institucijų technologinės pažangos, migracijos valdymo srityse. O pagalba Ukrainos teisėsaugos institucijoms išlieka vienu svarbiausių tarptautinio bendradarbiavimo prioritetų.