Turto valdymo ir ūkio departamentas taps Išteklių agentūra

0
Turto valdymo ir ūkio departamentas taps Išteklių agentūra
Share

2024-02-28

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymui nuo 2024 m. kovo 1 d. pakeisti Turto valdymo ir ūkio departamento (TVŪD) pavadinimą į Išteklių agentūrą (IA) prie Vidaus reikalų ministerijos.

Šis pokytis reikalingas, nes įstaigos pavadinimas nebeatitinka jos vykdomų funkcijų pobūdžio ir apimties – jau kuris laikas ministerijai pavaldžiame departamente vykdomos ne tik nekilnojamojo ir kito materialinio turto valdymo veiklos.

Įgyvendinus pokyčius bus siekiama dar efektyviau užtikrinti visos vidaus reikalų sistemos skaidrų ir racionalų išteklių naudojimą, vykdyti aplinkosauginius reikalavimus atitinkančius viešuosius pirkimus.

Išteklių agentūra prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendins valstybės politiką ginklų ir šaudmenų apyvartos bei realizavimo srityse – ir toliau šiomis priemonėmis aprūpins valstybės institucijas (išskyrus krašto apsaugos sistemos institucijas, Lietuvos šaulių sąjungą ir jos padalinius).

Agentūra taip pat toliau vykdys ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų tarnybinių administracinės paskirties automobilių parko konsoliduoto valdymo funkcijas bei atliks centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, vykdys centralizuotą vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų finansų apskaitos tvarkymą.

Agentūros atsakomybėje – ir buvusių vidaus reikalų sistemos statutinių pareigūnų bei karių valstybinių pensijų administravimas.

Vykdant įstaigos veiklą bus užtikrinamos Vidaus reikalų ministerijoje darbuotojų  saugos ir sveikatos priemonės, taip pat priešgaisrinei ir civilinei saugai skirtos priemonės ministerijai ir įstaigoms prie ministerijos.