Susisiekimo ministerijos „Sandbox“ iniciatyva įsibėgėja: 5G ryšiu grįstų inovacijų skatinimui užtikrinta 24,5 mln. Eur parama

0
Susisiekimo ministerijos „Sandbox“ iniciatyva įsibėgėja: 5G ryšiu grįstų inovacijų skatinimui užtikrinta 24,5 mln. Eur parama
Share

Susisiekimo ministerija įgyvendina inovacijų skatinimo priemonę „Sandbox“ (liet. – smėliadėžė). Patvirtinus šios iniciatyvos finansavimo sąlygas, paskelbtas atviras kvietimas teikti paraiškas 23,5 mln. Eur paramai gauti. Antrajame kvietime, kuris skirtas startuoliams, numatyta dar 1 mln. Eur. paramos. Abi priemonės visuomenei ir potencialiems pareiškėjams pristatytos per pastaruosius du mėnesius.

„Sandbox“ priemone Susisiekimo ministerija siekia skatinti skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimą, testavimą ir vystymą.

„Užsienio praktika rodo, kad ne tik finansinė parama, bet ir apskritai įsiliejimas į besikuriančią įvairiapusę „Sandbox“ bendruomenę yra stipri akceleracija“, – teigia susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Susisiekimo ministerija šia priemone nori paskatinti novatoriškus sprendimus autonominio transporto, bepiločių orlaivių, daiktų interneto, virtualios realybės, 5G ryšiu paremtos robotizacijos ir kt. srityse.

Pažangiais technologiniais sprendimais bus skatinama kurti darnaus judumo duomenų valdymą, vieningą bilietų sistemą, transporto lengvatų skaitmenizaciją ir t. t.

Pareiškėjų planuojami vystyti skaitmeniniai sprendimai gali būti skirti ne tik transporto sektoriui, bet ir sveikatos, pramonės, energetikos, žemės ūkio, aplinkos, švietimo, socialinės apsaugos ir t. t. skaitmenizacijai didinti.

Pirmoji „Sandbox“ iniciatyvos priemonė, kuriai numatyta 23,5 mln. Eur parama, skirta konsorciumams, sudarytiems iš privačių ir viešųjų juridinių asmenų, vykdančių ūkinę veiklą, mokslo ir studijų institucijų. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 3 mln. Eur. Paraiškos gali būti teikiamos iki gegužės 31 d. 

Antroji „Sandbox“ iniciatyvos priemonė skirta startuoliams – labai mažoms arba mažoms įmonės, juridinių asmenų registre registruotoms ne ilgiau kaip 5 metus. Didžiausia finansavimo suma vienam projektui – iki 50 tūkst. Eur. Paraiškų priėmimas vyks iki liepos 31 d.

Iš viso „Sandbox“ priemonei Lietuvoje iki 2025 m. pabaigos ruošiamasi paskirstyti 24,5 mln. Eur pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

Išsamias kvietimo sąlygas galima rasti tinklapyje www.esinvesticijos.lt, „Kvietimų“ sekcijoje. Daugiau informacijos apie atvirą kvietimą ir jam taikomas finansavimo sąlygas galite rasti čia. Nuorodą į pažangos priemonės startuoliams aprašą rasite čia.

 

Aktuali informacija apie „Sandbox“ iniciatyvą:

  Atviras kvietimas

Kvietimas startuoliams

Finansuojama veikla

Skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimas, testavimas ir vystymas.

Skaitmeniniai sprendimai gali būti skirti įvairių sektorių (susisiekimo, pramonės, sveikatos, žemės ūkio, energetikos, aplinkos, švietimo, socialinės apsaugos ir kt.) skaitmenizacijai didinti, praktiškai pritaikant tokius sprendimus kaip:

a) autonominis transportas,

b) bepiločiai orlaiviai (dronai),

c) daiktų internetas,

d) virtuali realybė,

e) 5G ryšiu paremta robotizacija ar automatizacija ir kt., ir diegiant pažangius technologinius sprendimus, tokius kaip

f) transporto važtaraščių ir darnaus judumo duomenų valdymo bei

g) bendros bilietų sistemos, transporto lengvatų skaitmenizavimo sprendimai ir kt.

Finansavimo suma kvietimui

23,5 mln. Eur

1 mln. Eur

Finansavimo suma vienam projektui

Nuo 200 tūkst. Eur iki 3 mln. Eur

Iki 50 tūkst. Eur

Galimi pareiškėjai

Konsorciumai, sudaryti iš privačių ir viešųjų juridinių asmenų, vykdančių ūkinę veiklą, mokslo ir studijų institucijų. Veiklą pagrindinis partneris turi vykdyti Lietuvoje.

Labai mažos ar mažos įmonės, juridinių asmenų registre registruotos ne ilgiau kaip 5 metus (startuoliai).

Galimi partneriai

Privatūs juridiniai asmenys; mokslo ir studijų institucijos; biudžetinės įstaigos, savivaldybių administracijos ir kitos viešojo sektoriaus įstaigos (šiems juridiniams subjektams finansavimas neskiriamas, nes nevykdoma ūkinė veikla).

Labai maža ar maža įmonė; mokslo ir studijų institucija; mobiliojo ryšio operatorius, užtikrinantis projekto veikloms būtiną 5G ryšį. Kiti juridiniai asmenys taip pat gali būti partneriais, kuriems nebūtų skiriamas finansavimas.

Finansavimo intensyvumas nustatomas

Pagal Bendrosios išimties reglamento nuostatas priklausomai nuo įmonės dydžio ir nuo vykdomos MTEP veiklos

Pagal de minimis reglamento nuostatas (iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų)

Paraiškų pateikimo terminas

2023-05-31

2023-07-31

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai, už kuriuos projektams skiriami balai

Sprendimų nauda numatoma transporto sektoriui (20 balų);

Planuojamas vėlesnis TPL projekto pradžioje negu reikalaujama PFSA (20 balų);

Planuojamas vėlesnis TPL projekto pabaigoje negu reikalaujama PFSA (10 balų);

Papildoma nuosavų lėšų dalis (15 balų);

Pareiškėjo arba partnerio (-ių) patirtis, įgyvendinant MTEP veiklas ir dalyvaujant tarpt. verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose (15 balų);

Mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į AIKOS registrą, dalyvavimas konsorciume (10 balų); Mažos arba vidutinės įmonės dalyvavimas konsorciume (10 balų).

Mažiausia balų suma, kurią turi surinkti planuojamas finansuoti projektas – 25.

Sprendimų nauda numatoma transporto sektoriui (20 balų);

Planuojamas vėlesnis TPL projekto pradžioje negu reikalaujama PFSA (20 balų);

Planuojamas vėlesnis TPL projekto pabaigoje negu reikalaujama PFSA (10 balų);

Papildoma nuosavų lėšų dalis (15 balų);

Pareiškėjo arba partnerio (-ių) patirtis, įgyvendinant MTEP veiklas ir dalyvaujant tarpt. verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose (20 balų);

Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis, tyrėjais (15 balų).

 

 

Mažiausia balų suma, kurią turi surinkti planuojamas finansuoti projektas – 25.

Projektų įgyvendinimo terminas

2025-12-31

Kitos sąlygos

Tas pats juridinis asmuo negali teikti kaip pareiškėjas arba partneris daugiau kaip 3 paraiškų, išskyrus: ryšio operatorius, kai jie veikia kaip partneriai, projektui užtikrinantys 5G ryšį; mokslo ir studijų institucijas.

 

Užsienio parneriai gali gauti finansavimą už įrangą, įrenginius ir kt. būtiną projektui įgyvendinti turtą.

Kai veiklos vykdomos ne Lietuvoje – finansuojama 15 proc. nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tas pats juridinis asmuo negali teikti kaip pareiškėjas arba partneris daugiau kaip 3 paraiškų, išskyrus: ryšio operatorius, kai jie veikia kaip partneriai, projektui užtikrinantys 5G ryšį; mokslo ir studijų institucijas.

 

 

Užsienio įmonės gali gauti 50 proc. projekto vertės. Kai veiklos vykdomos ne Lietuvoje finansuojama 15 proc. nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų.