Surengtos civilinės saugos stalo pratybos

0
Surengtos civilinės saugos stalo pratybos
Share

Balandžio 6 d.  Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdyba surengė institucinio lygio civilinės saugos stalo pratybas „AB „Achema“ avarija“. Jų tikslas buvo gerinti  šios valdybos veiklos teritorijoje esančių savivaldybių institucijų ir įstaigų, civilinės saugos sistemos pajėgų pasirengimą organizuoti gyventojų apsaugą avarijos AB „Achema“ atveju.  Pagal pratybų scenarijų, įvykus avarijai AB „Achema“ amoniako vandens cecho amoniako saugykloje, išsiliejo daugiau nei 50 tonų skysto amoniako.  Jame numatyta, kad amoniako garų šleifas pažeme slenka į vakarus Jonavos miesto link. Prognozuojama, kad užteršto oro debesis miestą pasieks per 1 valandą, o pavojinga gyvybei ir sveikatai amoniako koncentracija – per 2–3 valandas.

Pratybos vyko AB „Achema“ (Jonalaukio k. 1, Ruklos sen., Jonavos r.), jose dalyvavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos veiklos teritorijoje esančių savivaldybių administracijų, civilinės saugos sistemos pajėgų, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos bei kitų atsakingų institucijų atstovai. Pratybas stebėti buvo atvykęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Civilinės saugos valdybos viršininkas Edgaras Geda bei kiti valdybos pareigūnai.

Pratyboms vadovavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Tomas Sušinskas, pratybas koordinavo šios valdybos Civilinės saugos skyriaus vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Arvydas Kazlauskas.

Pratybų dalyvių pranešimuose ir diskusijose buvo aptartos ir įvertintos gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos galimybės bei įvertintas šios sistemos veikimo efektyvumas AB „Achema“ ir Jonavos rajono savivaldybėje, aptartas gyventojų evakavimo (laikino perkėlimo) vykdymo pasirengimas Jonavos rajone, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos veiklos teritorijoje esančių savivaldybių pasirengimas organizuoti evakuotų (laikinai perkeltų) gyventojų priėmimą ir apgyvendinimą.