Startuoja bendradarbiavimo su Lenkija programos projektai

0
Startuoja bendradarbiavimo su Lenkija programos projektai
Share

2024-02-02

Pasirašytos pirmosios 2021–2027 m. Interreg VI–A Lietuvos ir Lenkijos programos projektų paramos sutartys su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra, UAB „Dzūkijos vandenys“, Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba ir Balstogės apskrities policijos komisariatu.

Tai pirmieji 5 projektai, kuriems pagal programą skiriama 3,38 mln. eurų paramos bendroms aplinkos gerovės skatinimo ir vietinių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo stiprinimo veikloms įgyvendinti.

Pirmojo kvietimo, vykusio 2023 m. metu, buvo atrinktos 24 paraiškos. Bendra projektams skirta suma siekia beveik 19 mln. eurų (15 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų).

Atrinktų finansavimui 1 kvietimo projektų sąrašą rasite čia: https://lietuva-polska.eu/news/results-of-the-1st-call-for-project-proposals/.

Bendrasis 2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos programos tikslas – gerinti pasienio bendruomenių gerovę per tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijos kultūros ir gamtos paveldo naudojimą. Programos projektai, kurių įgyvendinimui skiriama 93,16 mln. eurų ES lėšų,  bus vykdomi pagal 4 Programos prioritetus: skatinti aplinkos gerovę, skatinti fizinę, emocinę ir kultūrinę gerovę,stiprinti vietinių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą ir gerinti susisiekimą. Daugiau apie programą: https://lietuva-polska.eu/lt/interreg/ .

2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos programos 2-asis kvietimas teikti paraiškas mažiems, iki 160 tūkst. eurų vertės, projektams paskelbtas 2024 m. sausio 9 d. ir tęsis iki vasario 29 d. 17.00 val. Šiuo metu pareiškėjai kviečiami dalyvauti informaciniuose renginiuose. Artimiausia sesija numatyta vasario 6 d. „Teminė klausimų ir atsakymų sesija: Prioritetai, rodikliai ir išlaidų tinkamumas (Zoom)“. Detalesnę informaciją apie informacinius renginius ir konsultacijas rasite adresu https://lietuva-polska.eu/lt/naujienos/renginiai .