Sausio mėnesio valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas

0
Sausio mėnesio valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų surinkimas
Share

Finansų ministerijos duomenimis, 2024 metų sausio mėnesį valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai (be Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų) gavo 1 288,3 mln. eurų arba 7,9 proc. (111 mln. eurų) mažiau pajamų nei 2023 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Į valstybės biudžetą gauta 10,5 proc. (128,4 mln. eurų) mažiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš viso per sausio mėnesį gauta 1 088,3 mln. eurų ir tai sudaro 7,5 proc. patvirtinto metinio pajamų plano.  Planuojamos valstybės biudžeto pajamos 2024 metams – 14 491,7 mln. eurų.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 1 081,7 mln. eurų. Tai yra 114,4 mln. eurų arba 9,6 proc. mažiau nei 2023 metų sausio mėnesį.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta 722,3 mln. eurų pajamų. Tai yra 85,8 mln. eurų (10,6 proc.) mažiau nei 2023 metų sausio mėnesį. Pagrindinė pajamų iš PVM mažėjimo priežastis – reikšmingas pajamų iš PVM mažėjimas ekonominės veiklos sektoriuose, deklaruojančiuose mokėtiną PVM už parduotus energinius produktus. Tokį pokytį lėmė 2022 metų gruodį vyravusi itin aukšta energinių produktų kaina, kuri 2023 metų tuo pačiu laikotarpiu buvo ženkliai mažesnė.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sudarė 333,1 mln. eurų. Tai 25,8 mln. eurų (8,4 proc.) daugiau nei 2023 metų sausio mėnesį dėl augusio užimtų gyventojų skaičiaus bei darbo užmokesčio.

Už visas akcizines prekes per šių metų sausio mėnesį gauta 149,8 mln. eurų pajamų – 3,6 mln. eurų (2,3 proc.) mažiau nei 2023 metų tą patį laikotarpį. Pajamų iš akcizų nežymiai mažesniam surinkimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2023 metų gruodį, palyginti su 2022 metų gruodžiu, sumažėję etilo alkoholio ir dyzelinių degalų pardavimai didmeninėje rinkoje.

Pelno mokesčio gauta 13,2 mln. eurų, tai yra 33,7 mln. eurų (71,9 proc.) mažiau nei 2023 metais per tą patį laikotarpį dėl mažesnių nei prieš metus pelno mokesčio prie pajamų šaltinio įmokų.Pažymėtina, kad pirmasis reikšmingas pelno mokesčio mokėjimas bus kovo mėnesį, suėjus avansinių įmokų terminui.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 6,7 mln. eurų, tai yra beveik 14 mln. eurų (67,8 proc.) mažiau nei 2023 metų sausio mėnesį. 

2024 metų sausio mėnesio pajamų į valstybės biudžetą surinkimas:

Pajamos, mln. eurų

Valstybės biudžetas

Metinis 2024 m. planas, 
mln. eurųPajamos per
2024 m. 
sausio mėn., 
mln. eurųSausio mėn. pajamų dalis nuo metinio plano, proc.Pajamų augimas, palyginti su 
2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc.Gyventojų pajamų mokestis

2 843,8159,55,6 %6,6 %Pelno mokestis

1 810,613,20,7 %-71,9 %Pridėtinės vertės mokestis

6 647722,310,9 %-10,6 %Akcizai

1 859,7149,88,1 %-2,3 %Kitos mokesčių pajamos

619,836,96 %-3,1 %Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų)

710,96,70,9 %-67,8 %PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų)

14 491,71 088,3

7,5 %-10,5 %