Pokyčiai dėl darbo apmokėjimo pareigūnams užtikrins teisingą ir orų atlygį

0
Pokyčiai dėl darbo apmokėjimo pareigūnams užtikrins teisingą ir orų atlygį
Share

2024-02-08

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pristatė teigiamus pokyčius, susijusius su pareigūnų darbo užmokesčio didėjimu.

Pasak ministrės A. Bilotaitės, tai lėmė š. m. sausio 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas. Antra priežastis – vidaus reikalų statutinių įstaigų patvirtintos darbo apmokėjimo sistemos.

„Mūsų siekis – teisingas, sunkų bei atsakingą pareigūnų darbą atitinkantis atlygis. Darome viską, kad statutinės tarnybos būtų stiprios, o pareigūnai motyvuoti ir pasirengę užtikrinti viešąjį saugumą. Vidaus tarnybos statuto pakeitimai ir naujos darbo apmokėjimo sistemos statutinėse tarnybose leidžia pareigūnams gauti teisingą ir orų atlygį“, – teigia vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Statutinėse įstaigose nustatytos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos šiais metais leido padidinti darbo užmokestį beveik 60 procentui pareigūnų.

Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimui Vidaus reikalų, Teisingumo ir Finansų ministerijų statutinėse įstaigose skirti 24 mln. eurai.

Šių metų biudžete pareigūnų atlyginimams skirta beveik pusę milijardo (500 mln.) eurų, o tai yra pusė viso vidaus reikalų sistemos biudžeto.

„Didesnis finansavimas iš valstybės biudžeto – dar ne viskas. Būtina užtikrinti tinkamą ir teisingą jo paskirstymą bei panaudojimą. Čia didžiulė atsakomybė gula ant įstaigų vadovų pečių. Jų pareiga – užtikrinti, kad pareigūnai gaus sąžiningą, skaidrų ir jų  kompetencijas bei darbo specifiką atitinkantį atlygį“, – sako ministrė A. Bilotaitė.

Per pastaruosius 4 metus biudžeto lėšos pareigūnų atlyginimams didėjo 147 mln. eurų arba beveik 42 proc.  

Visose vidaus tarnybos sistemos statutinėse įstaigose dirba apie 18 652 pareigūnų, bendras neužimtų pareigūnų pareigybių skaičius sudaro apie 16 proc. nuo įsteigtų pareigybių.