Pasirašytas susitarimas dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinės sutarties pratęsimo

0
Pasirašytas susitarimas dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinės sutarties pratęsimo
Share

2024-07-04

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente buvo pasirašytas susitarimas dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinės sutarties pratęsimo. Ji pratęsta 4 metams.

Susitarimą dėl kolektyvinės sutarties pratęsimo pasirašė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius, Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Miroslavas Gerasimovičius, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Algis Lisauskas ir Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Aleksandravičius.

Kolektyvinė sutartis buvo sudaryta 2020 m. birželio 25 d. Ją parengė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų profesinių sąjungų jungtinė atstovybė, sudaryta iš Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos bei jos jungiamų Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo ir Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos.

Kolektyvinė sutartis galioja visiems Departamento darbuotojams, nepriklausomai ar jie yra profesinės sąjungos nariai ir kokiose pareigose dirba. Visos sutartyje numatytos socialinės garantijos galioja visiems be išimties valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams.

Per šiuos ketverius metus sutartis buvo nuolat tobulinama, diskusijų metu šalys ieškojo geriausių sprendimų, susijusių su darbuotojų darbo, profesinėmis, socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis bei garantijomis.

Šios sutarties tikslas – plėtoti socialinę partnerystę, sudaryti patrauklias tarnybos ir darbo VPGT sąlygas, kelti tarnybos prestižą, gerinti santykius tarp darbdavio ir profesinių sąjungų, skatinant darbdavio, profesinių sąjungų ir darbuotojų bendradarbiavimą darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, formuoti VPGT tradicijas, kultūrą, stiprinti darbuotojų profesionalumą ir motyvaciją, skatinti nepakantumą korupcijai, skleisti demokratines vertybes ir principus.

Sutartyje taip pat numatytas bendradarbiavimas darbuotojų tarnybos ar darbo ypatumų, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros, darbo ir poilsio laiko, saugos ir sveikatos, profesinės sąjungos narių socialinių garantijų klausimais ir kt.